Jak wprowadzić do kartoteki pracownika informację o szkołach ukończonych w trakcie zatrudnienia? W rozdziale poświęconym...
Jak naliczyć listę płac? W poprzednich rozdziałach dokonaliśmy wstępnej konfiguracji programu. Teraz możemy przystąpić do...
Jak wydrukować listę płac? Aby wydrukować listę płac: 1. Przejdź na zakładkę PŁACE i kliknij...
Jak wyeksportować deklarację miesięczną do Płatnika? Aby wyeksportować deklarację ZUS do Płatnika: 1. Przejdź na...
W ostatnim czasie powstało pewne zamieszanie wokół składki na Fundusz Pracy za osoby wykonujące pracę...
W zagadnieniu kadrowo płacowym nic nie jest tak pewne jak zmiana. Impulsy zmian mogą mieć...
Posiadanie statusu zakładu pracy chronionej to zarówno przywileje i jak i obowiązki. Jednym z takich...
1.Jak założyć kalendarz na nowy rok? 2.Jak założyć kalendarz po raz pierwszy: A.Dla osoby zatrudnionej...
Rok 2013 będzie obfitował w zmiany przepisów dotyczących w mniejszym lub większym stopniu systemu WAPRO...
Jeśli program pracuje na więcej niż jednym stanowisku, to pliki e-deklaracji tworzone są w odpowiednich...