Category Menedżer Radzi

Jak wprowadzić do kartoteki pracownika informację o szkołach ukończonych w trakcie zatrudnienia?

W rozdziale poświęconym wprowadzeniu pracownika do kartoteki podaliśmy informację, że w danych podstawowych pracownika, do zakładki WYKSZTAŁCENIE wprowadzamy tylko tę szkołę, którą pracownik ukończył przed pierwszym dniem swojej pracy w życiu:

Co jeśli pracownik ukończy szkołę w trakcie swojego zatrudnienia? W tym przypadku uzyskane wykształcenie powinniśmy wprowadzić do innej kartoteki.

Oto jak należy to zrobić:

1. Przejdź na zakładkę KARTOTEKI.

2. Kliknij przycisk KARTOTEKA OSOBOWA.

3. Ustaw się na pracowniku i kliknij przycisk INNE DANE u dołu ekranu.

4. Z rozwiniętego menu wybierz DANE WPROWADZAJĄCE a następnie UKOŃCZONE SZKOŁY. Na ekranie pojawi się okno:

5. Wciśnij przycisk DODAJ, aby dodać ukończoną przez pracownika szkołę.

6. Podaj datę rozpoczęcia szkoły oraz datę zakończenia, a także rodzaj uzyskanego wykształcenia.

Wpis w kartotece UKOŃCZONE SZKOŁY zostanie wykorzystany do obliczenia wymiaru urlopu ustawowego (20 lub 26 dni). W sytuacji gdy pracownik jednocześnie pracował (odnotowane w kartotece PRZEBIEG DOTYCHCZASOWEGO ZATRUDNIENIA) oraz uczył się (odnotowane w UKOŃCZONE SZKOŁY), program wybierze wariant korzystniejszy dla pracownika.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: