FAQ.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Spis kalendarzy wprowadzonych do programu [grafiki wzorcowe] znajduje się pod opcją „Kalendarze” w zakładce „Konfiguracja”...
W celu wypełnienia na deklaracji VAT-7 pola: – Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych,...
Rachunek bankowy firmy oraz Mikrorachunek wprowadzamy na zakładce „Kartoteki”, po wybraniu „Dane firmy”, a następnie...
Proszę wykonać kompilację całości systemu. Aby wykonać kompilację całości systemu, do programu WAPRO Gang proszę...
Jedną z pierwszych czynności jakie należy wykonać aby rozpocząć pracę z oprogramowaniem WAPRO ERP jest...
CZYNNOŚCI AUTOMATYCZNE funkcjonują w programie WAPRO Gang od wersji 8.40.2 i w zmianach do tej...
Upewnij się, że masz program w wersji 8.40.4. W tej wersji jest dostępny raport ZUS...
Instrukcja instalacji SQL Server 2016 Instalator serwera SQL 2016 można pobrać z strony: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56840 Instalacja...
Parametryzacja aplikacji W tym miejscu określamy wartości parametrów pracy użytkowników systemu mobilnego. Możemy to zrobić...

Sprawdź pozostałe usługi wsparcia!