Najczęstsze pytania i odpowiedzi

W celu wypełnienia na deklaracji VAT-7 pola: – Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych,...
Rachunek bankowy firmy oraz Mikrorachunek wprowadzamy na zakładce „Kartoteki”, po wybraniu „Dane firmy”, a następnie...
W celu rozwiązania problemu, proszę zainstalować poprawkę dostępną na stronie: https://wapro24bis.assecobs.pl/plikownia/WAPRO%20Gang/8.30.4/Poprawka%20notatki.zip Instrukcja instalacji poprawki: –...
Proszę wykonać kompilację całości systemu. Aby wykonać kompilację całości systemu, do programu WAPRO Gang proszę...
W przypadku pojawienia się komunikatu „Invalid Record Declaration …”, np. „Kartoteka angaży” lub „Umowy okresowe”,...
Sprawozdania finansowe można utworzyć w programie WAPRO Fakir na podstawie zdefiniowanych w programie Raportów Użytkownika...
Jedną z pierwszych czynności jakie należy wykonać aby rozpocząć pracę z oprogramowaniem WAPRO ERP jest...
CZYNNOŚCI AUTOMATYCZNE funkcjonują w programie WAPRO Gang od wersji 8.40.2 i w zmianach do tej...
Upewnij się, że masz program w wersji 8.40.4. W tej wersji jest dostępny raport ZUS...

Pozostałe usługi wsparcia