FAQ

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Trzy październikowe edycje webinaru „Krajowy System e-Faktur w Wapro ERP” spotkały się z ogromnym Państwa zainteresowaniem....
Artykuł opisuje numerację wersji oprogramowania oraz w jaki sposób skonfigurować aktualizację aplikacji dla urządzeń mobilnych...
Artykuł opisuje w jaki sposób uruchomić logowanie biometryczne.
Co to jest Wapro Odczyt? Linia oprogramowania umożliwiająca, przez 6 lat od momentu zakupu, pasywny...
W konsoli zarządzającej możemy dokonywać analizy wyników przeprowadzonych ankiet, dysponujemy tu kilkoma możliwościami, tj.: oglądanie...
System WAPRO Mobile umożliwia zastosowanie dowolnej liczby jednostek wykorzystanych do opisywania i obliczania miar artykułów....
Najpopularniejszym modelem negocjacji cenowych jest rabatowanie. Zachowanie tego procesu zgodnie z zaplanowanym modelem pozwala na...
Moduł ankiet w systemie WAPRO Mobile umożliwia zbieranie uporządkowanych informacji z rynku przy wykorzystaniu użytkowników...
W pliku konfiguracyjnym usługi synchronizacji o nazwie server.properties znajdującego się w poniższej ścieżce C:\ProgramData\WAPRO\Konfiguracje\WAPRO Mobile\Konfigurator...

Sprawdź pozostałe
usługi wsparcia!