FAQ

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Wystarczy uruchomić WAPRO Update i oczytać niezbędne informacje. Informacje o posiadanym serwerze SQL znajdziesz w...
Wyjaśniamy różnicę pomiędzy remanentem całkowitym a cząstkowym
Wyjaśniamy różnicę pomiędzy funkcją Remanent a Bilans Otwarcia, często te pojęcia są mylone przez użytkowników przez co dochodzi do bezpowrotnego usunięcia dokumentów z programu.
Jeśli przedsiębiorca jest uprawniony do skorzystania z „Małego ZUS Plus” i chce z niego skorzystać,...
Podstawy ubezpieczeń społecznych dla udziałowców, wypełnia się z kontekstu udziałowca w menu Imię i Nazwisko...
W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi wiele działalności i musi utworzyć jedną zbiorczą deklarację VAT-7 i...
Aby w programie móc rozliczać koszty związane z samochodem, w pierwszej kolejności samochód musi zostać...
Jeśli chcemy wykreślić środek trwały z ewidencji, w oknie środków trwałych podświetlamy wybrany środek trwały,...
  W celu przeprowadzenia modernizacji środka trwałego, w oknie Środki trwałe podświetlamy wybrany środek trwały,...

Sprawdź pozostałe usługi wsparcia!