FAQ

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi wiele działalności i musi utworzyć jedną zbiorczą deklarację VAT-7 i...
Aby w programie móc rozliczać koszty związane z samochodem, w pierwszej kolejności samochód musi zostać...
Jeśli chcemy wykreślić środek trwały z ewidencji, w oknie środków trwałych podświetlamy wybrany środek trwały,...
  W celu przeprowadzenia modernizacji środka trwałego, w oknie Środki trwałe podświetlamy wybrany środek trwały,...
Przed przystąpieniem w programie do przeprowadzania amortyzacji środków trwałych, należy upewnić się, że na zakładce...
Od 1 lipca 2021 roku zmieniły się zasady rozliczania transakcji VAT e-Commerce, w związku z...
Rejestrowanie transakcji walutowych odbywa się podobnie do procesu rejestracji transakcji wyrażonych w PLN. Jedyna różnica polega na...
Spis kalendarzy wprowadzonych do programu [grafiki wzorcowe] znajduje się pod opcją „Kalendarze” w zakładce „Konfiguracja”...
W celu wypełnienia na deklaracji VAT-7 pola: Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych, Korekta...

Sprawdź pozostałe usługi wsparcia!