Category FAQ
WAPRO Mobile

W momencie, kiedy nikt nie pracuje na programie WAPRO Mag oraz Wapro Mobile należy przesłać wszystkie dane pomiędzy bazami (replikację z urządzeń mobilnych oraz opcja „Wyślij\Pobierz” w konsoli mobilnej), wykonać archiwum baz danych (programu WAPRO Mag oraz WAPRO Mobile) i rozłączyć połączenie między bazami w konfiguratorze integracji. Po rozłączeniu integracji pomiędzy bazami należy zamknąć program Konfigurator integracji, chwilę odczekać i ponownie go uruchomić. Należy ponownie skonfigurować połączenie i w pierwszej kolejności wybrać w konsoli mobilnej „wyczyść dane tymczasowe”, następnie Pobierz dane i dopiero po zakończonym procesie pobrania danych Wyślij dane.

Powrót do FAQ