Aplikacja IHD umożliwia wysyłkę bazy danych
do serwisu Wapro w celu naprawy, bądź analizy!

Stwórz konto IHD

Nowe konto w aplikacji IHD założysz na stronie: https://ihd.assecobs.pl/createAccount

Uwaga! W związku ze zmianami wprowadzonymi w aplikacji IHD użytkownicy, którzy posiadają konto założone przed 14 listopada 2022 będą musieli ponownie przejść proces rejestracji.

Zaloguj się do aplikacji IHD

Do aplikacji IHD możesz zalogować się przez stronę https://pomoc.wapro.pl/ihd/ lub https://ihd.assecobs.pl/.

Istnieje też możliwość automatycznego logowania do IHD z poziomu aplikacji WARPO.

Prześlij bazę danych

Po zalogowaniu się do aplikacji IHD w celu dodania zgłoszenia wysyłki bazy danych do serwisu należy wybrać kolejno:

Dodaj zgłoszenie → Zgłoszenie bazy do naprawy

A następnie postępować zgodnie z instrukcjami.

Play Video

Sprawdź pozostałe
usługi wsparcia!