Category Menedżer Radzi

Funkcjonalność umożliwia szybszy proces zgłaszania zapytań do pomocy serwisu Wapro i jest dostępna od wersji 8.70.2 programu Wapro Sprzedaż i Magazyn. W pozostałych programach pakietu Wapro ERP funkcjonalność będzie ukazywała się sukcesywnie w kolejnych wersjach.  Do działania funkcji niezbędne jest posiadanie konta w systemie IHD, aktualnej wersji programu oraz  włączone uprawnienie do automatycznego logowania się aplikacji do systemu IHD.

Aplikacja IHD jest rozwiązaniem służącym do wspierania i dokumentowania komunikacji z klientami Asseco Business Solutions S.A.. Klienci, którzy posiadają licencję na dowolny program Wapro mogą bezpłatnie założyć konto. Założyć konto jak i zalogować się do aplikacji można pod adresem https://pomoc.wapro.pl/ihd/. Instrukcja użytkownika dostępna jest pod adresem http://www.wapro.pl/doc/Instrukcja_IHD2.pdf.

Główne zalety systemu to:

  • dostępność podglądu i rejestracji zleceń w trybie 24h,
  • bieżąca informacja o statusie zlecenia,
  • raportowanie zgłoszeń historycznych w jednym miejscu.

Warunki korzystania z systemu:

  • posiadanie aktualnej wersji oprogramowania,
  • założenie konta (jedna firma może posiadać jedno konto),
  • zapoznanie się z instrukcją użytkownika.

 

Automatyczne logowanie z aplikacji

Automatyczne logowanie z aplikacji możliwe jest z poziomu pulpitu informacyjnego po wybraniu opcji Internetowy system zgłoszeń wskazanej na poniższym zrzucie ekranu. Jeżeli jest założone konto w systemie na numer NIP firmy podany w programie, posiadamy aktywną licencję na powyższą firmę oraz użytkownik nie ma zabranego dostępu do automatycznego logowania to pojawi się komunikat jak na poniższym zrzucie ekranu:

a po poprawnym uwierzytelnieniu pojawi się okno dodawania nowego zgłoszenia:

Jeżeli pojawi się okno logowania do panelu IHD to może oznaczać, że nie ma utworzonego konta w systemie lub nie mamy uprawnień do zalogowania się.

 

Tworzenie nowego konta

Konto do usługi IHD można utworzyć na stronie https://pomoc.wapro.pl/ihd/ wybierając opcję załóż konto:

Użytkownik zostanie przekierowany do formularza rejestracji konta, w którym należy podać numer NIP firmy (1), numer licencji dowolnego aktualnego programu (2) oraz adres e-mail (3), na który zostanie wysłane kod niezbędny do zakończenia rejestracji.

Numer licencji można znaleźć w programie wybierając bezpośrednio w oprogramowaniu Wapro ERP Pomoc -> O programie: 

Po wybraniu Zatwierdź (4)  użytkownik na podany adres e-mail otrzyma kod. Kod zostanie wysłany z adresu ihd@assecobs.pl. Przykład wiadomości: 

Uwaga !

Otrzymanie kodu może trwać do 5 minut, a po zmianie adresu do 10 minut.

Kod należy wprowadzić w polu Otrzymany kod (5) oraz wprowadzić (6) i potwierdzić (7) nowe hasło.

Istnieje możliwość ponownej wysyłki kodu za pomocą opcji „Wyślij ponownie maila z kodem” jak też zmiana adresu poprzez powrót i wprowadzenie nowego adresu.

W przypadku wystąpienia któregoś z poniższych komunikatów informującym o braku dostępu należy wybrać wyloguj lub zamknij, a następnie wyloguj.

Jeżeli pojawi się komunikat o istniejącym koncie to należy użyć funkcji przypomnienia hasła na stronie logowania do aplikacji. Nie ma możliwości utworzeniu kilku kont dla jednej firmy.

 

Uprawnienia w programie Wapro Sprzedaż i magazyn

Uprawnienie „Internetowy system zgłoszeń” nadawane jest dla grup użytkowników i można znaleźć je wybierając kolejno Administrator (1) -> Użytkownicy i grupy (2) -> Grupy (3)  -> grupa użytkownika  -> Uprawnienia (4) -> sekcja System -> Internetowy system zgłoszeń (5)

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: