Filmy instruktażowe objaśniające instalację systemu WAPRO ERP:

Instalacja programu WAPRO ERP oraz serwera SQL

Instalacja programu WAPRO ERP oraz serwera SQL

Film prezentuje w jaki sposób przeprowadzić instalację programu WAPRO ERP oraz serwera SQL

Obejrzyj na YT →

Uruchomienie programu WAPRO ERP

Uruchomienie Wapro ERP

Film prezentuje proces uruchomienia programu. Przedstawia, w jaki sposób przeprowadzić konfiguracje systemu oraz wczytać dane demonstacyjne.

Obejrzyj na YT →

Filmy instruktażowe objaśniające aktualizację systemu WAPRO ERP:

Aktualizacja programu WAPRO ERP

Instalacja aktualizacji WAPRO ERP

Film prezentuje krok po kroku w jaki sposób przeprowadzić aktualizację programu WAPRO ERP

Obejrzyj na YT →

Aktualizacja programu WAPRO ERP I serwera SQL

Instalacja aktualizacji WAPRO ERP i serwera SQL z przeniesieniem danych

Film prezentuje krok po kroku w jaki sposób przeprowadzić aktualizację programu WAPRO ERP, zaktualizowac serwer SQL i przenieść dane

Obejrzyj na YT →

Generacja, aktywacja i zmiana licencji programu

Generacja, aktywacja i zmiana licencji programu

Film prezentuje krok po kroku jak wygenerować oraz aktywować licencję programu oraz w jaki sposób zmienić parametry licencji.

Obejrzyj na YT →

Aktualizacja wersji WAPRO Mobile na systemie Android

Aktualizacja wersji WAPRO Mobile na systemie Android

Film prezentuje jak wykonać aktualizację wersji programu WAPRO Mobile na systemie Android

Obejrzyj na YT →

W filmach instruktażowych wyjaśniamy jak korzystać z naszych aplikacji:

Sprzedaż i magazyn - wapro mag

Ogólne - prezentacja interfejsu programu, zarządzanie firmą

W filmie omówiono podstawowe elementy pulpitu informacyjnego oraz menu programu WAPRO Mag. Zaprezentowano w jaki sposób dodać nową firmę oraz jak nią zarządzać. Film wizualizuje w jaki sposób można sortować, wyszukiwać i filtrować dane w kartotekach.

Obejrzyj na YT →

Kartoteki - dodawanie artykułów i kontrahentów

W filmie omówiono podstawowe kartoteki. Pierwsza część przedstawia w jaki sposób dodać nowy towar do kartoteki. W drugiej części opisano kartotekę kontrahentów. Zaprezentowane zostały również funkcjonalności pozostałych ważniejszych kartotek dostępnych w programie WAPRO Mag.

Obejrzyj na YT →

Magazyn - dodawanie magazynu, obsługa zamówień i dokumentów magazynowych

W filmie omówiono zarządzanie magazynem i obsługę powiązanych z nim dokumentów.  Zwizualizowano proces dodawania magazynu. Przedstawiono w jaki sposób wystawiać zamówienia oraz dokumenty magazynowe, a następnie realizować je na dokumenty handlowe. W filmie omówione zostały podstawowe wydruki tych dokumentów.

Obejrzyj na YT →

Operacje handlowe - obsługa dokumentów handlowych, rozrachunków i dokumentów finansowych

Film prezentuje w jaki sposób wystawić dokument handlowy, korektę i fakturę zaliczkową oraz jak prowadzić sprzedaż detaliczną. Pokazano jak rozliczać rozrachunki (pojedynczo i grupowo) oraz rejestrować zobowiązania i należności. Ponadto przedstawiono sposób generowania not odsetkowych i dokumentów rozliczających, w tym kompensat. Zwizualizowano rejestrację dokumentów finansowych oraz tworzenie raportów kasowych i bankowych. W filmie omówione zostały podstawowe wydruki tych dokumentów.

Obejrzyj na YT →

Raporty - omówienie podstawowych raportów

W filmie omówiono najważniejsze raporty, które może wygenerować użytkownik. Pokazano jak można szybko sprawdzić stany i obroty magazynowe oraz stany zamówień i rezerwacji. Dodatkowo w filmie przybliżono informacje o dostępnych zestawieniach.

Obejrzyj na YT →

Administrator - konfiguracja programu

Film prezentuje do czego służy moduł Administrator. Omówione zostały ważniejsze parametry konfiguracji firmy i użytkownika. Przybliżono funkcje służące do śledzenia aktywności użytkowników oraz kontroli i naprawy danych programu. W filmie pokazano w jak sposób można skonfigurować typy i numerację dokumentów.

Obejrzyj na YT →

Finanse i księgowość - wapro fakir

Ogólne zasady pracy z programem WAPRO Fakir

Film prezentuje w jaki sposób zmienić wygląd menu głównego oraz z jakich elementów się ono składa. Ponadto przybliżono obsługę okien programu, tj. sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie zawartości arkuszy oraz eksport danych do Excela.

Obejrzyj na YT →

Rozpoczęcie pracy z programem

W filmie został opisany proces pierwszego uruchomienia programu WAPRO Fakir. Pokazano w nim jak zalogować się do programu oraz założyć pierwszą firmę. Ponadto przedstawiono w nim sposób przeprowadzenia wstępnej konfiguracji programu.

Obejrzyj na YT →

Słowniki, definicje, automaty księgujące

W filmie omówiono zastosowania poszczególnych słowników programu takich jak dzienniki, typy dokumentów, plan kont, słowniki użytkownika i grupy kont. Zwizualizowano również proces tworzenia własnych raportów użytkownika. Szczegółowo omówione zostały automaty księgujące, z których użytkownik może korzystać w celu usprawnienia pracy z programem. Na przykładzie kartoteki Kontrahenci omówiona została obsługa kartotek.

Obejrzyj na YT →

Dokumenty

W filmie przedstawiono w jaki sposób wprowadzić bilans otwarcia w pierwszym roku. Szczegółowo została omówiona procedura wprowadzania nowych dokumentów. Pokazano jak w trakcie tego procesu korzystać z automatów dekretujących. Film prezentuje również jak zatwierdzić utworzone dokumenty.

Obejrzyj na YT →

Rozrachunki

Film ma na celu przybliżenie użytkownikowi obsługę rozrachunków. Pokazane zostało jak poruszać się po module rozrachunków oraz jak je rozliczać. Ponadto z filmu można się dowiedzieć jak uzyskać dostęp do podstawowych zestawień dotyczących rozrachunków.

Obejrzyj na YT →

Księga główna

W filmie przybliżono najważniejsze informacje dotyczące księgi głównej. Pokazane zostało jak można przeglądać zapisy i obroty na kontach, tj. wg okresów lub wg kont. Omówiono również dostępne zestawienia z księgi głównej, czyli dzienniki księgowań, zestawienie obrotów i sald oraz wydruki bilansowe. Na koniec pokazano, w jaki sposób wypełnić deklarację podatku dochodowego CIT-8.

Obejrzyj na YT →

Ewidencja VAT

W filmie omówiono podstawową obsługę rejestrów VAT. Pokazano w nim jak przeglądać dane w rejestrach VAT, jak wydrukować zestawienie z rejestów VAT oraz jak zamknąć rejestry VAT w konkretnym miesiącu. Ponadto pokazano, w jaki sposób wypełnić deklarację VAT-7 w programie WAPRO Fakir.

Obejrzyj na YT →

Okresy obrotowe

Ostatni film z serii pokazuje w jaki sposób należy zamykać okresy obrachunkowe, jak wygenerować bilans otwarcia w kolejnym roku obrotowym oraz jak zamknąć rok obrotowy.

Obejrzyj na YT →

Kadry i płace - wapro gang

Rozpoczęcie pracy z programem WAPRO Gang

W filmie opisano czynności, jakie należy wykonać w trakcie rozpoczęcia pracy z programem WAPRO Gang. Zwizualizowano proces wprowadzania danych firmy oraz sposób przeprowadzenia konfiguracji parametrów firmy. Pokazano również w jaki sposób uzupełnić kartoteki firmy i kartoteki systemu.

Obejrzyj na YT →

Kadry

Film prezentuje w jaki sposób należy wykonywać podstawowe czynności kadrowe w programie WAPRO Gang. Pokazano w nim tworzenie harmonogramu pracy i przypisanie go do pracownika, wprowadzanie nowego pracownika. W filmie można zobaczyć jak poprawnie przeprowadzić operację wprowadzania umowy pracownika (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna) oraz podstawowych danych podatkowych i ubezpieczeń obowiązkowych.

Obejrzyj na YT →

Płace

W filmie pokazano w jaki sposób można uzupełnić dane o zarobkach pracowników dotyczące minionych miesięcy, jak naliczać płacę oraz jak zamknąć listy płac.

Obejrzyj na YT →

Deklaracje podatkowe

Film jest poświęcony deklaracjom podatkowym, jakie można wygenerować w programie WAPRO Gang. Pokazano w nim sporządzanie deklaracji PIT-11, deklaracji PIT-4R oraz deklaracji pomocniczej PIT-4R, a następnie przesłanie ich do modułu e-Deklaracje. W filmie przedstawiono również eksport deklaracji miesięcznej do programu Płatnik.

Obejrzyj na YT →

Urlopy, nieobecności, nadgodziny

W filmie omówiono sposób obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego, metodę wprowadzanie nieobecności pracownika oraz liczby godzin nadliczbowych. Pokazano również jak można wykonywać te operacje grupowo.

Obejrzyj na YT →

Raporty i wydruki

Film prezentuje wybrane wydruki i raporty dostępne w programie WAPRO Gang. Mianowicie wydruk listy płac, wydruk zbiorczego zestawienia list płac, wydruk kartoteki zarobkowej oraz wydruk skierowania na badania.

Obejrzyj na YT →

Finanse i księgowość - wapro kaper

Rozpoczęcie pracy z programem WAPRO Kaper

W filmie opisano proces dodawania nowej firmy oraz udziałowca w programie WAPRO Kaper. Omówione zostało drzewo edycji firmy oraz podstawowe zakładki. Pokazano również w jaki sposób przeprowadzić remanent w firmie.

Obejrzyj na YT →

Księga Przychodów i Rozchodów

Film prezentuje w jaki sposób można wprowadzić dane kontrahenta do kartoteki oraz jak pobrać dane nt. klienta z GUS. Omówione zostało okno przeglądania zapisów w KPiR. W filmie przedstawiono kilka przypadków, jakie mogą wystąpić podczas wprowadzania dokumentów do Księgi Przychodów i Rozchodów.

Obejrzyj na YT →

Rejestry VAT

Z filmu można się dowiedzieć jak tworzyć i konfigurować rejestry VAT. Omówione zostało okno rejestrów VAT. Ponadto film prezentuje w jaki sposób można wprowadzać dokumenty do rejestrów VAT w różnych konfiguracjach. Przy okazji pokazane zostało ustawianie zdarzeń gospodarczych.

Obejrzyj na YT →

Deklaracje podatkowe

W filmie poświęconym deklaracjom VAT omówiono funkcjonalność zwaną Ewidencja VAT oraz proces sporządzania deklaracji VAT-7.

Obejrzyj na YT →

Ewidencja Środków Trwałych

W filmie omówiono 3 podstawowe procesy wykonywane podczas prowadzenia ewidencji środków trwałych. Mianowicie wprowadzanie nowego Środka Trwałego, dodawanie odpisu amortyzacyjnego oraz wprowadzanie używanego Środka Trwałego.

Obejrzyj na YT →

Płace

W filmie zaprezentowano proces wprowadzania nowego pracownika do systemu, wprowadzanie listy płac oraz umów cywilno-prawnych. Ponadto pokazano jak wykonać rozliczenie ZUS oraz wprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy pracowników.

Obejrzyj na YT →

Fakturowanie - wapro fakturka

Jak rozpocząć pracę z WAPRO Fakturka?

Film prezentuje w jaki sposób należy rozpocząć pracę z programem WAPRO Fakturka. Omówiono w nim sposób konfiguracji danych firmy, dokumentów oraz wydruków faktury.

Obejrzyj na YT →

Kartoteki

W filmie omówiono podstawowe kartoteki dostępne w programie, czyli kartotekę kontrahentów, kartotekę towarów i usług, kartotekę dokumentów sprzedaży oraz kartotekę walut. Pokazano w jaki sposób można filtrować, sortować i przeszukiwać poszczegolne.

Obejrzyj na YT →

Wystawianie dokumentów sprzedaży

Film prezentuje w jaki sposób można w programie WAPRO Fakturka wystawić fakturę VAT oraz jej fakturę korygującą.

Obejrzyj na YT →

Pozostałe funkcje

W filmie zaprezentowane zostały niektóre przydatne funkcje programu WAPRO Fakturka. Omówiony został proces archiwizacji i dearchiwizacji danych, proces eksportu danych do systemu księgowego oraz pliku JPK. Pokazano również w jaki sposób dokonać zakupu i aktywacji programu.

Obejrzyj na YT →

POZOSTAŁE FILMY:
Sprawdź pozostałe usługi wsparcia!