Category FAQ
WAPRO Mobile

W pliku konfiguracyjnym usługi synchronizacji o nazwie server.properties znajdującego się w poniższej ścieżce

C:\ProgramData\WAPRO\Konfiguracje\WAPRO Mobile\Konfigurator synchronizacji\WAPROMOBILE (nazwa usługi synchronizowania)\conf .

w sekcji # Poziom szczegolowosci logow (domyslnie 3 – wszystko, bez danych binarnych) należy zmienić parametr logLevel na 4

Po zmienie katalogu należy zrestartować usługę synchrnizacji SQLite.

Po replikacji w C:\ProgramData\WAPRO\Konfiguracje\WAPRO Mobile\Konfigurator synchronizacji\WAPROMOBILE (nazwa usługi synchronizowania)\log w katalogach toSend oraz toWrite pojawią się pliki z logami replikacji.

Powrót do FAQ