Category Menedżer Radzi

Początek roku to nie tylko czas tworzenia deklaracji podatkowych PIT i informacji rocznej dla ubezpieczeniowego RMUA, to również czas sporządzania sprawozdań statystycznych do GUS.

Jednym z takich sprawozdań jest „Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy Z-06”.

W wydanej w styczniu 2024 r. aktualizacji do programu Wapro Gang umieściliśmy formularz GUS z nowymi pozycjami. Do wypełnienia niektórych z nich wykorzystaliśmy dane istniejące w systemie, dla innych dodaliśmy nowe obiekty systemu. Oto lista nowych pozycji z opisem źródła pochodzenia danych:

 • Dział 2a. Osoby z którymi została zawarta umowa o praktykę absolwencką –

do klasyfikacji osób jako zatrudnionych na praktykę absolwencką posłużyliśmy się znacznikiem Staż absolwencki z kartoteki umów o pracę. Długość umowy określa, czy to umowa zawarta na okres 3-miesięczny, czy krótszy.

 • Dział 4. Pracujący – stan w dniu 31 XII, pracownicy wykonujący pracę zdalną –

jako osoby wykonujące pracę zdalną zakwalifikowani są pracownicy, którzy w ewidencji nieobecności mają wprowadzony kod PZ-praca zdalna na 31.12.

 • Dział 4. Pracujący – stan w dniu 31 XII, dodatkowe informacje:
   • Osoby zatrudnione na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę – jako osoby zatrudnione na kontraktach klasyfikujemy pracowników bez umowy o pracę, którzy w umowach okresowych, umowach okresowych do projektów, zawieraniu umów zlecenia posiadają umowę opodatkowaną podatkiem dochodowym i w polu Pozycja na deklaracji PIT 8B wybrali pozycję 6 – kontrakty menażerskie,
   • Osoby, z którymi zawarto umowę zlecenia, a które nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy – jako osoby zatrudnione na umowach zlecenie klasyfikujemy pracowników bez umowy o pracę, którzy w umowach okresowych, umowach okresowych do projektów, zawieraniu umów zlecenia posiadają umowę opodatkowaną podatkiem dochodowym i w polu Pozycja na deklaracji PIT 8B wybrali pozycję 5 – umowy zlecenia i o dzieło, a w polu Rodzaj umowy wybrali 1 – umowa zlecenie.
   • Osoby, z którymi zawarto umowę o dzieło, a które nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy – jako osoby zatrudnione na umowie o dzieło klasyfikujemy pracowników bez umowy o pracę, którzy w umowach okresowych, umowach okresowych do projektów, zawieraniu umów zlecenia posiadają umowę opodatkowaną podatkiem dochodowym i w polu Pozycja na deklaracji PIT 8B wybrali pozycję 5 – umowy zlecenia i o dzieło, a w polu Rodzaj umowy wybrali 2 – umowa o dzieło.
 • Dział 6. Pracujący w miastach i gminach w głównym miejscu pracy według faktycznego miejsca pracy – stan w dniu 31 XII –

w celu wypełnienia tego działu należy uzupełnić kartotekę firmy Główne miejsce pracy GUS. Służy ona do powiązania miejsca pracy pracowników z kartoteki umów o pracę z danymi, które mają się pojawić na sprawozdaniu.

W kolejnej wersji programu planujemy dodanie do systemu graficznej wersji sprawozdania Z-06.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: