Category Menedżer Radzi

Jak wprowadzić pracownika do kartoteki osobowej?

Aby wprowadzić pracownika do kartoteki osobowej:

1. Przejść na zakładkę KARTOTEKI.

2. Wciśnij przycisk KARTOTEKA OSOBOWA. W rezultacie wyświetli się KARTOTEKA OSOBOWA.

3. W wyświetlony oknie wciśnij przycisk DODAJ.

4. Na ekranie pojawi się okno, które uzupełnimy danymi pracownika:

5. Powyższe okno uzupełnij danymi osobowymi pracownika. Po uzupełnieneniu powinno ono wyglądać np. tak:

6. Przejdź na zakładkę INNE DANE:

7. Uzupełnij pozostałe dane, zwłaszcza PŁEĆ pracownika.

8. Po prawej stronie okna kliknij dwukrotnie zakładkę ADRESY ZAMIESZKANIA.
Uzupełnij kartotekę adresem zamieszkania pracownika.

9. Po prawej stronie okna kliknij zakładkę WYKSZTAŁCENIE:

10. W wyświetlonym oknie wpisz wykształcenie pracownika, które posiadał on przed pierwszym dniem pracy w swoim życiu:

A zatem, jeśli pracownik podjął pierwsza pracę jeszcze w czasie uczęszczania do technikum, wówczas należy podać jako rodzaj wykształcenia - podstawowe.

11. Klikamy przycisk ZATWIERDŹ.

12. Uzupełniamy również inne zakładki:

W szczególności nie można zapomnieć o zakładce PRZEBIEG DOTYCHCZASOWEGO ZATRUDNIENIA. W zakładce tej wpisujemy okresy zatrudnienia wynikające ze świadectw pracy, które dostarczył pracownik. Zawartość tej kartoteki będzie miała wpływ między innymi na prawidłowe obliczenie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika.
W kartotece PRZEBIEG DOTYCHCZASOWEGO ZATRUDNIENIA kolejne wpisy nie mogą na siebie zachodzić. A zatem wpis:
2005.01.01 – 2005.03.31 – Polskie Koleje Państwowe
2005.03.31 – 2005.12.31 – Firma transportowa Tran-Port

należy uznać za błędny z powodu dnia 31 marca 2005, który jest wspólny dla dwóch odrębnych wpisów.

Oczywiście z zasady, którą omówiliśmy przy okazji wprowadzania wykształcenia, wynika również to, że rok pierwszego wpisu do kartoteki przebiegu zatrudnienia nie może być wcześniejszy niż rok ukończenia szkoły z zakładki WYKSZTAŁCENIE.

To już prawie wszystko. Teraz pozostaje nam tylko dowiązać do pracownika założony uprzednio kalendarz:

W tym celu należy:

a. Kliknąć na przycisk GRAFIK PRACY:

b. Przejść na zakładkę HISTORIA ZMIAN:

c. Kliknąć przycisk DODAJ, aby dodać nowy grafik lub POPRAW, aby podmienić grafik na inny.

Bez względu na to, czy pracownik zaczyna pracę od 1 dnia miesiąca czy też w trakcie miesiąca (np. 15 dnia danego miesiąca), grafik powinien być założony przynajmniej od 1 dnia miesiąca, w którym pracownik zaczyna pracę.
Dopuszczalna jest również sytuacja, że gdy do pracownika dowiązany jest tylko jeden grafik pracy, wówczas rubrykę OD DNIA pozostawiamy niewypełnioną:

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: