Wdrożenie i wprowadzenie danych do kartotek Rachunek bankowy firmy oraz Mikrorachunek wprowadzamy na zakładce „Kartoteki”,...
Rozwiązania problemów Proszę wykonać kompilację całości systemu. Aby wykonać kompilację całości systemu, do programu WAPRO...
W przypadku gdy w programie WAPRO Gang w wersji 8.51.0 nalicza się dla pracownika wynagrodzenia...
W wersji 8.51.0 programu WAPRO Gang wprowadzono szereg mechanizmów ułatwiających realizację ustawy zwanej potocznie „Tarczą...
W systemie WAPRO Gang sposób utworzenia korekty deklaracji nie różni się znacząco od sposobu tworzenia...
WAPRO Gang, Choroba i ciąża CZYNNOŚCI AUTOMATYCZNE funkcjonują w programie WAPRO Gang od wersji 8.40.2...
Szkolenie wapro gang Zdalne / Kadry i płace * Istnieje możliwość uczestnictwa tylko w wybranym...
Szkolenie wapro gang Stacjonarne / Kadry i płace * Istnieje możliwość uczestnictwa tylko w wybranym...
WAPRO Gang, Transfery do Płatnika Upewnij się, że masz program w wersji 8.40.4. W tej...
WAPRO Gang, Sytuacje szczególne Program WAPRO Gang umożliwia korzystanie z tzw. ARCHIWUM DOKUMENTÓW PRACOWNIKA. Jest...