WAPRO Gang, Konfiguracja Aby możliwy był transfer list płac do programu WAPRO Fakir, musimy najpierw...
WAPRO Gang, Wdrożenie i wprowadzenie danych do kartotek Koszty uzyskania przychodów oraz wysokość ulgi podatkowej...
WAPRO Gang, Wdrożenie i wprowadzenie danych do kartotek Stawkę składki na ubezpieczenie wypadkowe wprowadzamy do...
WAPRO Gang, Administracja bazą danych W celu wykonania archiwum bazy danych, należy: 1. Uruchomić program...
WAPRO Gang, Uruchomienie programu Jeśli zgubiliśmy lub zapomnieliśmy hasło do programu i chcemy je odzyskać,...
WAPRO Gang, Sytuacje szczególne W poniższym materiale przedstawimy sposób rozliczania w programie WAPRO Gang członków...
WAPRO Gang, Lista płac W programie WAPRO Gang można rozliczać wynagrodzenie pracowników z uwzględnieniem kosztów...
WAPRO Gang, Wdrożenie i wprowadzenie danych do kartotek Aby przesłać „pracownika” do archiwum kartoteki osobowej,...
WAPRO Gang, Wdrożenie i wprowadzenie danych do kartotek Program WAPRO Gang umożliwia gromadzenie dokumentów związanych...
WAPRO Gang, Konfiguracja Program WAPRO Gang umożliwia import danych do kartotek z programu Microsoft Excel....