Category FAQ
WAPRO Gang, Transfery do Płatnika

Do generowania plików transferowych do Płatnika służy opcja Miesięczna deklaracja rozliczeniowa. Opcja znajduje się standardowo w zakładce Ubezpieczenia > Raporty miesięczne. Opcja tworzy plik z danymi, który należy następnie zaimportować po stronie Płatnika. Poniżej kolejne kroki tworzenia plików transferowych.

GW12-001-01

Kliknięcie przycisku Wybierz wywoła okno z danymi identyfikacyjnymi deklaracji. Akceptujemy dane podpowiedziane przez program albo modyfikujemy pola zgodnie z oczekiwaniami.

GW12-001-02

Po kliknięciu przycisku Zatwierdź powinno pojawić się okno ze ścieżką zapisu pliku z danymi oraz nazwą pliku. Nazwa pliku powinna być zakończona rozszerzeniem xml. Ścieżkę zapisu warto skopiować albo zapamiętać, żeby od strony Płatnika wskazać odpowiedni plik do importu.

GW12-001-03

Po zatwierdzeniu rozpocznie się tworzenie pliku z danymi. Pierwszym etapem jest Inicjacja raportu.

GW12-001-04

Mogą pojawiać się okna z komunikatami. Komunikaty nie blokują generowania pliku, ale brak danych może wpłynąć na problemy z importem do Płatnika. Najlepiej uzupełnić brakujące dane i wygenerować plik ponownie.

GW12-001-05

Ostatnim etapem jest Drukowanie raportu.

GW12-001-06

Program nie informuje o zakończeniu generowania pliku. Po prostu zamyka się okno Drukowania i nie pojawiają się żadne kolejne okna.
W lokalizacji, jaką pokazał program przed wygenerowaniem pliku, powinien utworzyć się plik o nazwie wskazanej wcześniej przez program.

GW12-001-07

Ten plik wskazujemy od strony Płatnika do zaimportowania. Plik zawiera dane DRA, RCA, RSA, RZA.

 

UWAGA! Przy ponownym generowaniu pliku transferowego plik poprzedni zostanie nadpisany, o ile generujemy plik o tej samej nazwie, co poprzedni.

Warto wiedzieć – SZYBKIE SPRAWDZANIE DANYCH ROZLICZENIOWYCH
Dane pobrane na raporty rozliczeniowe można sprawdzić w raportach kontrolnych: Raport RCA, Raport RSA, Raport RZA (zakładka Raporty > Pozostałe wydruki > Wydruki kontrolne) .

GW12-001-08

Raporty zawierają dane z ostatniej wygenerowanej deklaracji. Jeżeli w międzyczasie w programie były wykonywane czynności, które wpłynęły na zmianę danych rozliczeniowych, należy przed wywołaniem raportu kontrolnego deklarację (plik transferowy) utworzyć ponownie, żeby mieć pewność, że raporty zawierają aktualne dane.