Category Szkolenia

Szkolenie wapro gang

Zdalne / Kadry i płace

* Istnieje możliwość uczestnictwa tylko w wybranym dniu szkolenia

Dlaczego warto?

Doświadczeni
trenerzy

Szkolenia zdalne stanowią odwzorowanie będących od wielu lat w ofercie WAPRO ERP szkoleń stacjonarnych i prowadzone są przez tych samych doświadczonych szkoleniowców.

Dostęp do wiedzy
z dowolnego miejsca

Forma zdalna pozwala na dostęp do wiedzy przekazywanej na szkoleniu bez konieczności  tracenia czasu na dojazd i ponoszenia kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Sesje pytań
i odpowiedzi

Szkolenia mają formę wykładów połączonych z sesjami pytań i odpowiedzi. Liczba miejsc w każdej z grup jest ograniczona dla zapewnienia wysokiej dostępności szkoleniowca podczas sesji pytań i odpowiedzi.

Cel i zakres

Cykl szkoleń teoretycznych dot. obsługi programu kadrowo-płacowego wapro gang został podzielony na 3 części - moduły. Szkolenie z każdego modułu trwa 4h.

Ponadto oferujemy praktyczne warsztaty w zakresie użytkowania programu WAPRO Gang dla użytkowników, którzy przyswoili wiedzę przekazywaną w czasie modułu 1 i modułu 2 szkolenia.

Program szkolenia

 • Moduł 1 - „ABC programu WAPRO Gang” - 4 godziny.

  • uruchomienie, założenie firmy, podstawowa konfiguracja parametrów firmy,
  • tworzenie struktury organizacyjnej,
  • założenie i obsługa kalendarza,
  • wprowadzenie danych kartotekowych (kartoteki firmy, systemu, osobowa),
  • modyfikacja danych kartotekowych,
  • wprowadzenie nieobecnośc,
  • modyfikacja i zmiana kalendarza na nowy,
  • obsługa równoważnego czasu pracy i osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
  • naliczenie pierwszej listy płac.
 • Moduł 2 - „WAPRO Gang w praktyce" - 4 godziny.

  • obsługa archiwum kartoteki osobowej,
  • obsługa umów cywilno-prawnych,
  • przeszeregowanie i modyfikacja angaży,
  • zwolnienie pracownika, założenie i konfiguracja nowego składnika płacowego,
  • ręczna modyfikacja składnika,
  • modyfikacja i zmiana kalendarza na nowy,
  • obsługa równoważnego czasu pracy i osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
  • zamknięcie listy płac,
  • omówienie wydruków i raportów programu.
 • Moduł 3 - „Administracja systemem WAPRO Gang (dla zaawansowanych użytkowników oraz obsługi technicznej firmy) " - 4 godziny.

  • archiwizacja i dearchiwizacja danych,
  • obsługa kreatora wydruków,
  • obsługa generatora wydruków osobowych,
  • modyfikacja treści wydruków (np. treści umów o pracę),
  • eksport i import za pomocą plików EXCEL,
  • obsługa rejestratorów czasu pracy,
  • konfiguracja numeracji list płac,
  • obsługa zamkniętych list płac,
  • zarządzanie użytkownikami,
  • zarządzanie uprawnieniami użytkowników.