Weź udział w szkoleniu zdalnym. Wypełnij formularz.

Szkolenia zdalne prowadzone przez WAPRO ERP. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia.

Szkolenia są realizowane zdalnie, wymagane jest posiadanie komputera wraz z głośnikami lub słuchawkami oraz z dostępem do Internetu.

Cena brutto szkolenia zawiera VAT w wysokości 23%.


  Zgłoszenie kandydata na szkolenie:

  * - pole z gwiazdką jest polem obowiązkowym

  Dane do faktury:

  Wybierz termin szkolenia:

  Proszę wybrać przynajmniej jedno szkolenie.

  Uwagi:

  1. Rejestracja na szkolenie prowadzona jest tylko na podstawie wypełnionego formularza zgłoszenia. Po nadesłaniu formularza każdy uczestnik otrzymuje mailem potwierdzenie rejestracji na szkolenie we wskazanym przez siebie terminie lub jeśli
   nie ma wolnych miejsc propozycje innego terminu.

  2. Asseco BS zastrzega sobie prawo żądania 100% przedpłaty za szkolenie. Na prośbę klienta wystawiamy fakturę pro forma.

  3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu, bez żadnych konsekwencji nie później niż do 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia.
   Rezygnacja z udziału w szkoleniu w terminie od 13 do 7 dni przed data rozpoczęcia pociąga za sobą
   obciążenie w kwocie równoważnej 50% ich ceny.
   Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia pociąga za sobą obciążenie równoważne pełnej odpłatności za szkolenie.

  4. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, wpłacona opłata zostanie zwrócona w całości. Organizator ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili bez podawania przyczyny.

  5. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Asseco BS do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobą upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostawiane przesłana pocztą

  W związku z przesłaniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez
  nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.

  Proszę wybrać przynajmniej jedno szkolenie.