Category Menedżer Radzi
W systemie WAPRO Gang sposób utworzenia korekty deklaracji nie różni się znacząco od sposobu tworzenia pierwszej wersji deklaracji.

Po wprowadzeniu do systemu zmian i poprawek będących przyczyną konieczności utworzenia korekty deklaracji uruchamiamy tą samą opcję „Deklaracja PIT-11”. W oknie parametrów deklaracji zaznaczamy opcję „Korekta”. Zaznaczenie tej opcji powoduje wywołanie okna umożliwiającego wprowadzenie uzasadnienia korekty deklaracji ORD-ZU.

Pozostawienie pustej treści uzasadnienia powoduje pominięcie załącznika ORD-ZU w elektronicznej korekcie deklaracji PIT-11.

Tworząc korektę deklaracji za rok 2019 i następne lata należy zwrócić uwagę na nowe pole „Nr informacji”, które pojawiło się w 25 wersji deklaracji PIT-11.

W przypadku, gdy tworzymy dla podatnika tylko jedną deklarację PIT-11 za cały rok numer informacji będzie wynosił zawsze 1. W przypadku, gdy z jakiegoś względu dla podatnika tworzymy dwie lub więcej deklaracji za dany rok obejmujące jednakże różne okresy, każda z deklaracji powinna mieć swój unikatowy numer. Tworząc korektę deklaracji należy użyć tego samego numeru informacji co pierwotna deklaracja.