W przypadku gdy w programie WAPRO Gang w wersji 8.51.0 nalicza się dla pracownika wynagrodzenia za okres przestoju ekonomicznego mimo iż firma nie korzysta z przestoju ekonomicznego, należy wgrać poprawkę do programu WAPRO Gang 8.51.0. W tym celu, w pierwszej kolejności pobieramy na swój komputer plik „Wynagrodzenia za okres przestoju ekonomicznego.txt”.

Plik pobieramy ze strony: https://wapro24bis.assecobs.pl/plikownia/WAPRO%20Gang/8.51.0/ poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nazwie pliku „Wynagrodzenia za okres przestoju ekonomicznego.txt” i wybraniu „Zapisz element docelowy jako” lub „Zapisz link jako”, w zależności od przeglądarki internetowej.

Następnie w celu wgrania poprawki, do programu WAPRO Gang:
- logujemy się na użytkownika z uprawnieniami administratora programu WAPRO Gang,
- na zakładce „Konfiguracja” zaznaczamy opcję „Administrator”,
- na zakładce „Administrator” wybieramy „Typy list płac”,
- po lewej stronie wybieramy „Lista podstawowa”, a po prawej stronie podświetlamy składnik płacowy „Wynagrodzenie za okres przestoju ekonomicznego”,
- następnie klikamy w przycisk „Definicja”. Otworzy się okno z definicją składnika płacowego „Wynagrodzenie za okres przestoju ekonomicznego”,
- w nowo otwartym oknie klikamy w 3. ikonę od lewej strony („Importuj z pliku tekstowego”), po czym wskazujemy plik o nazwie „Wynagrodzenie za okres przestoju ekonomicznego.txt”,
- następnie zmiany zapisujemy klikając w 2. ikonę od lewej („Zapisz”),
- następnie klikamy w 4. ikonę od prawej („Kompiluj i wyjdź”), po czym monitor kompilacji zamykamy.