Category FAQ
WAPRO Gang, Sytuacje szczególne

Może się zdarzyć, że osoba zatrudniona u przedsiębiorcy na umowę o pracę staje się w pewnym momencie współpracownikiem.

Jeżeli pracownik ma być do celów ubezpieczeniowych traktowany jako osoba współpracująca i opłacać składki wyłącznie z kodu 0511, należy tę osobę prowadzić na dwóch oddzielnych rekordach w kartotece osobowej - na jednym będzie prowadzona umowa o pracę, a na drugim współpraca.

Na obydwu rekordach w kartotekach ubezpieczeniowych muszą być zapisy z kodem osoby współpracującej, czyli 0511, ale różniące się schematem podlegania ubezpieczeniom.

PROWADZENIE UMOWY O PRACĘ

1. Na rekordzie z umową o pracę należy w kartotece ubezpieczeniowej wprowadzić tzw. ZAPIS TECHNICZNY, czyli wypełnione TYLKO pierwsze cztery pola – zobacz zrzut 1.

Zrzut 1: ZAPIS TECHNICZNY w kartotece Ubezpieczenia obowiązkowe:

GW13-005-01Zapis-techniczny

Z takiego zapisu nie wynika obowiązek podlegania ubezpieczeniom, więc na liście płac z umowy o pracę nie powinny naliczyć się żadne składki.

PROWADZENIE WSPÓŁPRACY

2. Na drugim rekordzie, na którym prowadzona jest współpraca, uzupełniamy kartotekę Ubezpieczenia obowiązkowe zapisem z kodem 0511, ale podając już PEŁNY schemat podlegania ubezpieczeniom – zobacz zrzut 2.

Zrzut 2: PEŁNY schemat podlegania ubezpieczeniom na rekordzie z zarejestrowaną współpracą:

GW13-005-02UbezpieczeniaPEŁNE

Na podstawie tego zapisu program w trakcie tworzenia deklaracji miesięcznej ustali odpowiednie podstawy i naliczy składki zgodnie z podanym schematem.

Prawidłowe zastosowanie powyższej instrukcji pozwoli osiągnąć za osobę współpracującą posiadającą jednocześnie umowę o pracę jeden dokument RCA z kodem 0511 i naliczonymi składkami tylko ze współpracy - taki rezultat prezentuje poniższy zrzut z widokiem raportu kontrolnego RCA za osobę współpracującą i posiadającą umowę o pracę.

Zrzut 3: Raport kontrolny RCA za osobę współpracującą posiadającą jednocześnie umowę o pracę:

GW13-005-03RaportRCA-1260x179