WAPRO Gang, Wdrożenie i wprowadzenie danych do kartotek Aby przesłać „pracownika” do archiwum kartoteki osobowej,...
WAPRO Gang, Konfiguracja Program WAPRO Gang umożliwia import danych do kartotek z programu Microsoft Excel....
WAPRO Gang, Dodatkowe składniki płacowe Aby dodać do listy płac własny składnik płacowy, należy przejść...
Niedawno zwróciłem uwagę na artykuł, który informował o spadającej liczbie rencistów w Polsce. Jak twierdzą...
Upewnij się, że masz program w wersji 8.40.4. W tej wersji jest dostępny raport ZUS...
Jednym elementów codziennej pracy działów kadr i płac jest wystawianie zaświadczeń o dochodach.W systemie WAPRO...
Wprowadzony w wersji 8.20.0 mechanizm zdarzeń kadrowych spotkał się z pozytywnym odbiorem wśród użytkowników programu...
Jak zdefiniować składniki płacowe, w przypadku zmiennego współczynnika podziału kosztów autorskich Mechanizm kosztów autorskich istnieje...
Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy w artykule 151 (8) określa minimalną wysokość dodatku...
Jak wprowadzić umowę o pracę do kartoteki pracownika? Aby wprowadzić umowę o pracę do kartoteki...