WAPRO Gang, Sytuacje szczególne

W poniższym materiale przedstawimy sposób rozliczania w programie WAPRO Gang członków zarządu sprawujących funkcję na podstawie aktu powołania.
Wynagrodzenie członka zarządu pełniącego swoją rolę w wyniku powołania nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, więc nie naliczamy od niego składek, a od strony podatkowej podlega opodatkowaniu zgodnie ze skalą podatkową (17% albo 32%), z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodu w wysokości 250.00 oraz bez pomniejszania o kwotę wolną 43,76.
Rozliczenia wynagrodzenia członka zarządu z powołania można dokonać w Gangu na różne sposoby, ale najprostszym i najbardziej polecanym jest skorzystanie z listy płac Rady.

WARIANT I – osoba bez innych umów

Krok1: Członka zarządu wprowadzamy do kartoteki osobowej jako Osoba z zewnątrz.
Krok 2: Wypełniamy kartotekę Podstawowe dane podatkowe niezbędną do naliczenia listy Rady (potrzebny jest zapis w tej kartotece, ale lista Rady zawsze wykorzystuje koszty uzyskania 250,00 oraz brak ulgi; podatek zależy od ustawień, więc jeżeli ma być zastosowane 32% wcześniej niż to wynika z historii przychodów osoby w Gangu, to w Podstawowych danych podstawowych zaznaczyć opcję Zwiększony procent podatku).
Krok 3: Tworzymy listę Rady i wprowadzamy tam osobę z kartoteki osobowej, a następnie przyciskiem Składniki wchodzimy w szczegóły listy danej osoby, ustawiamy filtry na Wszystkie składniki oraz Składniki zerowe i niezerowe, odnajdujemy składnik Dodatek opodatkowany i wpisujemy kwotę do rozliczenia (wynagrodzenie członka zarządu z powołania), przyciskiem Naliczaj albo Naliczaj listę uruchamiamy odpowiednio proces naliczenia danej osoby albo całej listy.

WARIANT II – osoba obsługiwana już w Gangu na innych umowach

Pomijamy krok 1 i 2, ponieważ osoba już figuruje w kartotece osobowej i teoretycznie powinna mieć uzupełnioną kartotekę Podstawowe dane podatkowe.
Realizujemy krok 3 z poprzedniego wariantu, czyli tworzymy listę Rady, uzupełniamy składnik Dodatek opodatkowany i naliczamy.