Category FAQ
WAPRO Gang, Konfiguracja

Sposób transferu umów zleceń do programu WAPRO Fakir zależy od rodzaju tych umów.

Jeśli umowa został wprowadzona do KARTOTEKA OSOBOWA -> INNE DANE -> (konkretny pracownik) -> UMOWY CYWILNO-PRAWNE -> UMOWY OKRESOWE, to umowę taką przetransferujemy w sposób opisany w punkcie „Jak transferować listy płac do programu WAPRO Fakir.” Umowy okresowe wymagają bowiem stworzenia listy płac.

Jeśli jednak wprowadzamy umowy cywilno-prawne do KARTOTEKA OSOBOWA -> (konkretny pracownik) -> INNE DANE -> UMOWY CYWILNO-PRAWNE -> ZAWIERANIE UMÓW CYWILNO PRAWNYCH, to wtedy schemat księgowania musimy zdefiniować oddzielnie. Robimy to z poziomu KARTOTEKI -> KARTOTEKI FIRMY -> KONFIGURACJA KSIĘGOWANIA UMÓW. Wciskając przycisk DODAJ, stopniowo budujemy cały schemat księgowania dla umów cywilno-prawnych:

GW04-003