WAPRO Gang, Administracja bazą danych

Aby zmienić parametry licencji, na przykład z powodu przekroczenia dozwolonej liczby pracowników w kartotece osobowej, należy:

1. Uruchomić program ADMINISTRATOR WAPRO GANG:
a) Klikamy Start systemu Windows.
b) Wybieramy: Programy -> WAPRO -> WAPRO Gang -> Administrator WAPRO Gang.
2. Zalogować się wpisując login i hasło do serwera SQL:

GW02-005_1

4. Po zalogowaniu przejść na zakładkę LICENCJA.
5. Z prawej strony wybrać przycisk ZMIANA PARAMETRÓW LICENCJI.
6. Ustawić odpowiednie wartości, w tym przypadku liczbę pracowników, jaka będzie obsługiwana:

GW02-005_2

7. Kliknąć przycisk DALEJ i zweryfikować dane firmy.
8. Kliknąć przycisk DALEJ i zweryfikować wyrażone zgody.
9. Kliknąć przycisk DALEJ, a następnie wpisać dane sprzedawcy, od którego zamówiony był program. W przypadku zakupu w Asseco Business Solutions można zaznaczyć na dole ZAKUP W ASSECO BS.
10. Kliknąć przycisk DALEJ. W ostatnim oknie należy wybierać, w jaki sposób chcemy przesłać zamówienie z nowymi parametrami licencji i w jaki sposób chcemy otrzymać kod aktywacyjny:

GW02-005_3

11. Kliknąć przycisk ZAPISZ i zapisujemy plik z zamówieniem kodu aktywacyjnego w dowolnym miejscu na dysku. Następnie plik ten załączamy do maila i przesyłamy na adres: aktywacja.wapro@assecobs.pl

Już teraz możemy korzystać z programu ze zmienionymi parametrami licencji. Kod aktywacyjny, który zostanie przesłany (po uregulowaniu należności), należy wprowadzić w ciągu 30 dni.

Może się też tak zdarzyć, że przekroczyliśmy liczbę osób w kartotece, jednakże kilka osób zakończyło już pracę w naszej firmie. Wtedy należy przesłać te osoby do tzw. Archiwum, a po przesłaniu nie będą one wliczane do puli liczby osób, na którą wykupiliśmy licencję.

Powyżej opisano jeden ze sposobów aktywacji programu.