Category FAQ
WAPRO Gang, Konfiguracja

Program WAPRO Gang umożliwia import danych do kartotek z programu Microsoft Excel. Teraz przeprowadźmy import z Excela wartości składnika płacowego, np. „Premia uznaniowa [kwota]” na wybraną listę płac podstawową.
Jednakże przed importem danych z Excela, wcześniej musimy zdefiniować import. W tym celu przechodzimy na zakładkę „Konfiguracja” i wybieramy „Kreatory importu danych”:

GW04-005-02-840x90

Następnie w nowo otwartym oknie klikamy przycisk „Dodaj”, aby dodać definicję importu danych na listę płac:

GW04-005-03-420x187

Następnie wybieramy „Typ importu” (w naszym przypadku wybieramy „Import pracowników i wartości na listę płac”), wprowadzamy nazwę defnicji importu, np. „Premia uznaniowa”. Wybieramy również wiersz od którego zaczynają się nasze dane (jeśli nasz plik Excel ma nagłówek, tak jak plik poniżej, który będziemy importować:

GW04-005-04-630x326

to wybieramy wiersz 2). Wybieramy również „Typ listy płac”„Lista podstawowa”:

GW04-005-05-420x379

Korzystając z wyżej zamieszczonego podglądu pliku Excela, który będziemy importować do programu WAPRO Gang, musimy odszukać na liście składnik płacowy, którego wartość będziemy importować na listę płac („Premia uznaniowa [kwota]”) oraz wprowadzić kolumnę z pliku Excela w której znajduje się wartość składnika. W tym celu, klikamy 2 razy lewym przyciskiem myszy na „Premia uznaniowa [kwota]”, wpisujemy kolumnę – B i klikamy przycisk „Enter”. Następnie wpisujemy kolumnę identyfikatora (pracownika) w pliku Excel i wybieramy rodzaj identyfikatora – w naszym przypadku „Nr ewidencyjny”. Następnie klikamy „Zatwierdź”.

Gdy już mamy zdefiniowany import z Excela, przechodzimy na zakładkę „Płace”, wybieramy „Listy płac” i listę płac na którą chcemy zaimportować kwoty premii.

Uwaga: Import danych z Excela na listy płac jest możliwy tylko gdy na liście płac nie ma żadnych danych i żadnych pracowników. Dodatkowo na listy płac możemy importować tylko składnik wstępne. Importowanie innych składników mija się z celem, ponieważ ich wartość zmieni się po przeliczeniu listy.

Gdy mamy już podświetloną listę płac, która jest pusta, klikamy na niej 2 razy lewym przyciskiem myszy i otwieramy okno „Osoby na liście”. Następnie klikamy przycisk importu danych z Excela:

GW04-005-08-420x312

Wybieramy naszą definicję importu:

GW04-005-09-420x293

A następnie wybieramy plik Excela z premią. Po imporcie, na liście płac pojawią się nam osoby wraz z kwotą premii uznaniowej:

GW04-005-10-420x383

Uwaga: Pliki Excela, które można importować do programu WAPRO Gang należy zapisywać z rozszerzeniem *.xls.