Category FAQ
WAPRO Gang, Wdrożenie i wprowadzenie danych do kartotek

Aby przesłać „pracownika” do archiwum kartoteki osobowej, przechodzimy na zakładkę „Kartoteki” i wybieramy „Kartoteka osobowa”, następnie szukamy „pracownika” którego chcemy przenieść do archiwum, zaznaczamy go „haczykiem”, klikamy na nim prawym przyciskiem myszy i wybieramy „Przesłanie do archiwum”:

GW03-004-01

Uwaga: Zgodnie z komunikatem jaki pojawi się po przesłaniu pracownika do archiwum, osoby przesłane do archiwum nie będą brane pod uwagę przy większości operacji i wydruków (listy płac, wydruki deklaracji PIT, ZUS, itd.):

GW03-004-02

Dlatego też na czas wykonywania wyżej wymienionych operacji zalecamy przenoszenie takich osób z „archiwum” do tzw. „Kartoteki aktywnej”. Czyli w oknie kartoteki osobowej klikamy niżej zaznaczony przycisk (aby przejść do „archiwum pracowników”):

GW03-004-03

i przenosimy pracownika w sposób identyczny jak przesyłaliśmy do archiwum, czyli zaznaczamy „haczykiem”, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy „Przesłanie z archiwum do kart. aktywnej”:

GW03-004-04

Aby wrócić z „archiwum” do kartoteki aktywnej wciskamy ten sam przycisk, który wciskaliśmy aby przejść do „archiwum”:

GW03-004-05