Category FAQ
WAPRO Gang, Choroba i ciąża

Portal PUE umożliwia wyeksportowanie danych o zwolnieniach lekarskich do pliku tekstowego .csv w celu ich późniejszego zaimportowania do programu kadrowo - płacowego.

Plik .csv wyeksportowany z portalu PUE jest w stanie surowym i przed importem do programu kadrowo - płacowego wymaga odpowiedniego przetworzenia w programie Excel.

Odpowiednie przetworzenie oznacza zaimportowanie pliku tekstowego .csv do programu Excel w celu rozdzielenia danych na kolumny. Rezultat zapisujemy w formacie .xls, czyli takim, którego wymaga importer od strony programu Gang.

IMPORT PLIKU .CSV DO PROGRAMU EXCEL

Import z pliku tekstowego wywołuje się w Excelu ścieżką pokazaną poniżej. Można również od razu użyć opcji Z pliku tekstowego/CSV.

GW07-002-01Import csv do Excela - ścieżka

Importując do Excela dane z pliku .csv należy zwrócić szczególną uwagę na kilka elementów:

  • kodowanie polskich znaków / pochodzenie pliku - należy ustawić stronę kodowania polskich znaków na 65001 Unicode (UTF-8) - przy innym ustawieniu możemy nie osiągnąć polskich znaków;
  • separator / ogranicznik - należy wybrać przecinek; w innym razie dane nie zostaną prawidłowo podzielone na kolumny.

Odpowiednio przygotowane dane importujemy do Excela przyciskiem Załaduj.

GW07-002-02kodowanie, ogranicznik i załaduj

Tak powstały plik zapisujemy z rozszerzeniem .xls:

GW07-002-03format

Plik z rozszerzeniem .xls wybieramy przy imporcie zwolnień od strony programu Gang.

WYWOŁANIE IMPORTU W GANGU

Import zwolnień z pliku .xls wywołuje się z okna ewidencji nieobecności dowolnego pracownika. Opcja Import zwolnień lekarskich znajduje się pod ikoną Excela:

GW07-002-04Wywołanie-importu-zwolnień-1

Kliknięcie w opcję wywoła okno Definicja importu. Należy wskazać standardowy schemat Zwolnienia lekarskie i zatwierdzić przyciskiem Wybierz.

GW07-002-05Import-zwolnień-lekarskich-2

Na oknie dialogowym wskazujemy utworzony wcześniej plik w formacie .xls i wybieramy:

GW07-002-06Plik do importu

Program poinformuje stosownym komunikatem o przeprowadzaniu importu:

GW07-002-09Komunikat z kanwą

Po zakończeniu importu pojawią się w ewidencji nieobecności okresy niezdolności pochodzące z pliku:

GW07-002-07Rezultat