Category Menedżer Radzi

Jak wprowadzić do kartoteki pracownika informację o podleganiu obowiązkowym i nieobowiązkowym ubezpieczeniom ZUS?

Program wraz z wprowadzoną przez Ciebie umową o pracę dokonał automatycznie wpisu do kartoteki Ubezpieczeń obowiązkowych. Aby zweryfikować poprawność tego wpisu lub dokonać jego korekty:

1. Przejdź na zakładkę KARTOTEKI.

2. Kliknij przycisk KARTOTEKA OSOBOWA.

3. Ustaw się na pracowników i kliknij przycisk INNE DANE u dołu ekranu.

4. Z rozwiniętego menu wybierz DANE DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH -> UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE.

5. W wyświetlonym oknie ustaw się na wpisie, który powstał w momencie wprowadzenia przez Ciebie umowy o pracę:

6. Kliknij przycisk POPRAW.

7. W wyświetlonym oknie zwróć uwagę na następujące dane:

i dokonaj ewentualnej korekty. Kliknij przycisk ZATWIERDŹ.

Następnie ponownie wybierz przycisk INNE DANE -> DANE DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, a następnie UBEZPIECZENIA DOBROWOLNE. Wyświetlone okno powinno być puste. W przypadku pracownika zatrudnionego na umowę o pracę jest to prawidłowe działanie programu.
Kartoteka UBEZPIECZENIA DOBROWOLNE powinna zostać przez Ciebie uzupełniona np. w przypadku zleceniobiorcy, który zdecydował się wnioskować o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. W tym konkretnym przypadku kartoteki powinny być uzupełnione w następujący sposób:

Inne dane -> Dane do ubezpieczeń społecznych -> Ubezpieczenia obowiązkowe:

Inne dane -> Dane do ubezpieczeń społecznych -> Ubezpieczenia dobrowolne:

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: