Category Menedżer Radzi

Jak wydrukować listę płac?

Aby wydrukować listę płac:

1. Przejdź na zakładkę PŁACE i kliknij przycisk LISTY PŁAC.

2. Ustaw się na liście.

3. U dołu ekranu kliknij przycisk RAPORTY, a następnie „Lista podstawowa (Tabela)” lub „Lista podstawowa (paski)”.

4. W kolejnym oknie wybierz, jaki typ wydruku chcesz uzyskać:

Wydruk graficzny jest bardziej estetyczny.
Wydruk tekstowy jest oszczędniejszy, jeśli chodzi o materiały eksploatacyjne drukarki.

5. Na potrzeby tego samouczka wybieramy opcję RAPORT GRAFICZNY.

6. Wyświetli się okno podlądu wydruku. Jeśli akceptujesz wydruk, kliknij ikonę drukarki, by wydrukować raport:

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: