Category Menedżer Radzi

Jak naliczyć listę płac?

W poprzednich rozdziałach dokonaliśmy wstępnej konfiguracji programu. Teraz możemy przystąpić do naliczenia pierwszej listy płac:

1. Przejdź na zakładkę PŁACE i wciśnij przycisk LISTY PŁAC:

2. U dołu ekranu wcisnąć przycisk DODAJ, aby dodać nową listę płac.

3. W kolejnym oknie uzupełnij rubryki:

Typ listy płac – wybierz LISTA PODSTAWOWA.
Okres – wybierz za jaki miesiąc wypłacasz wynagrodzenie.
Data wykonania – wybierz, kiedy naliczasz listę płac.
Data wypłaty – wybierz dzień przelewu lub wypłaty z kasy wynagrodzenia.

4. Kliknij przycisk ZATWIERDŹ. 5. Dwukrotnie kliknij na stworzonej przez siebie liście:

5. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk WPROWADŹ OSOBY NA LISTĘ.

6. Zaznacz pracowników, których chciałbyś umieścić na liście:

7. Kliknij przycisk WYBIERZ. Pracownicy zostaną dodani do listy.

8. Kliknij przycisk NALICZAJ LISTĘ, aby naliczyć.

9. Po naliczeniu listy wyświetli się komunikat:

Jeśli kartoteki nie zostały uzupełnione kompleksowo, wyświetlą się również komunikaty o błędach. Mogą mieć one istotny wpływ na prawidłowość naliczenia listy płac.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: