Category Menedżer Radzi

Jak wyeksportować deklarację miesięczną do Płatnika?

Aby wyeksportować deklarację ZUS do Płatnika:

1. Przejdź na zakładkę UBEZPIECZENIA.

2. Wciśnij przycisk RAPORTY MIESIĘCZNE.

3. W wyświetlonym oknie kliknij dwukrotnie na:

4. W wyświetlonym oknie wypełnij rubryki:

Za miesiąc – za który miesiąc składasz deklarację.
Numer – wpisz „1”, jeśli składasz deklarację po raz pierwszy.

5. Kliknij przycisk ZATWIERDŹ.

6. Zapamiętaj lokalizację, w której zostanie zapisany plik z deklaracją ZUS:

Jeśli powyższa lokalizacja Ci nie odpowiada, zmień ją. Zauważ, że plik z deklaracją ma nazwę „zus_dra.xml”. Będzie on zawierał również załączniki, takie jak ZUS RCA, ZUS, RSA, ZUS RZA.
Rozszerzenie pliku „xml” jest prawidłowo i płatnik poradzi sobie z jego importem.

7. Uruchom program PŁATNIK i zaimportuj plik, wskazując go w lokalizacji, która została Ci wyświetlona w poprzednim punkcie.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: