Category Menedżer Radzi

W zagadnieniu kadrowo płacowym nic nie jest tak pewne jak zmiana. Impulsy zmian mogą mieć różne przyczyny, np. zmiany w przepisach prawa, zmiany interpretacji tegoż prawa lub zmiany wewnętrznych przepisów firmy dotyczących wynagradzania i nagradzania. System kadrowo-płacowy powinien być na tyle elastyczny, aby umożliwić użytkownikowi wprowadzanie zmian w sposób jak najbardziej prosty.

Załóżmy, że w firmie zatrudnionym programistom i grafikom postanowiono wypłacać wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich. Co jak wiadomo jest dla nich korzystne ponieważ do obliczenia zaliczki na podatek od takiego wynagrodzenia można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu. Ustalono następujące zasady. Wynagrodzenie autorskie będzie stanowić 70% wynagrodzenia przysługującego pracownikom określonego w umowie o pracę jako miesięczne wynagrodzenie brutto. Pracownicy będą otrzymywać również premię zadaniową, której 70% kwoty będzie podlegało kosztom autorskim. Ponadto będą otrzymywali honorarium za publikowane artykuły w prasie branżowej, które w całości będzie podlegało kosztom autorskim.

W systemie WAPRO Gang w przypadku wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę nic nie musimy konfigurować. Aby podlegało ono kosztom autorskim, wystarczy wprowadzić wybranym pracownikom „Współczynnik do kosztów autorskich” w wysokości 70,00% w opcji „Inne dane -> Różne informacje o pracowniku -> Inne dane do listy płac”.

Trochę więcej pracy czeka nas z konfiguracją pozostałych dwóch składników wynagrodzenia. Po pierwsze musimy jest stworzyć. Najprościej jest to robić kreatorem składników płacowych. Opcją „Konfiguracja -> Konfiguracja składników płacowych” otwieramy okno „Składniki płacowe”. W oknie tym zmieniamy „Typ listy” na „Lista podstawowa i uruchamiamy kreator składnika dodawania nowego składnika wybierając opcję „Dodaj nowy składnik”. Kreator w kolejnych krokach poprosi o podanie informacji określających cechy i charakter składnika płacowego.

Nazwa składnika – „Premia zadaniowa”
Typ składnika – Dodatek opodatkowany
Wpływ na podstawę wymiaru składek
- Wchodzi do podstawy składki na ubezpieczenie społeczne – Tak
- Wchodzi do podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne – Tak
Wpływ na wysokość stawki urlopowej
- Ma wpływ na wysokość stawki urlopowej
Wpływ na obliczanie stawki zasiłkowej
- Składnik jest uzupełniany
Skrócona nazwa składnika – „Premia”, „zadaniowa”

W ten sam sposób tworzymy drugi składnik płacowy podając oczywiście jako jego nazwę „Honorarium”.

Posiadając oba składniki płacowe możemy przystąpić do konfigurowania ich jako wynagrodzenie podlegające kosztom autorskim.
Mając w oknie „Składniki płacowe” podświetlony składnik „Premia zadaniowa” naciskamy przycisk „Popraw” lub klawisz . W otwartym oknie „Składnika płacowego” odszukujemy w liście „Rozliczenie składnika (składnik wpływa na:)” pozycji „Podstawa kosztów autorskich” i ją zaznaczamy. Wybór zatwierdzamy naciskając przycisk „Zatwierdź” lub klawisz . W ten sposób 70% wartości składnika „Premia zadaniowa” będzie podlegało kosztom autorskim.

W ten sam sposób konfigurujemy składnik „Honorarium”. Z tą różnicą, że zamiast pozycji „Podstawa kosztów autorskich” zaznaczamy pozycję „Wynagrodzenie autorskie”. Co spowoduje, że kwota składnika „Honorarium” będzie w 100% podlegać kosztom autorskim.

Konfigurując w ten sposób nowe składniki nie musimy się martwić o pozostałe zasady wynikające z przepisów prawa, a dotyczące limitu kosztów autorskich. Wbudowany w program mechanizm zadba, aby koszty autorskie nie przekroczyły połowy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej oraz aby kwoty wypłacone za pomocą tych składników pojawiły się w pozycjach deklaracji PIT dotyczących kosztów autorskich.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: