W poniższym materiale przedstawimy sposób rozliczania w programie WAPRO Gang członków zarządu sprawujących funkcję na...
W programie WAPRO Gang można rozliczać wynagrodzenie pracowników z uwzględnieniem kosztów autorskich. Program zawiera różne...
WAPRO Gang, Wdrożenie i wprowadzenie danych do kartotek Aby przesłać „pracownika” do archiwum kartoteki osobowej,...
WAPRO Gang, Konfiguracja Program WAPRO Gang umożliwia import danych do kartotek z programu Microsoft Excel....
WAPRO Gang, Dodatkowe składniki płacowe Aby dodać do listy płac własny składnik płacowy, należy przejść...
WAPRO Gang, Uruchomienie programu Aby zakończyć pracę z jedną firmą i rozpocząć z inną firmą,...