Category FAQ
WAPRO Gang, Uruchomienie programu

Aby zakończyć pracę z jedną firmą i rozpocząć z inną firmą, należy z menu głównego programu wybrać SYSTEM -> WYBIERZ/DODAJ FIRMĘ, następnie podświetlić firmę z którą chcemy pracować i kliknąć przycisk WYBIERZ.

Jeśli jednak interesująca nas firma znajduje się w innej bazie danych, zanim wskażemy firmę, musimy przełączyć się pomiędzy bazami. W tym celu z menu głównego wybieramy SYSTEM -> KONIEC PRACY. Następnie uruchamiamy WAPRO Gang ponownie, a na oknie logowania się do programu klikamy na przycisk OPCJE. Następnie wybieramy nazwę właściwej bazy i kontynuujemy logowanie się do programu: