Category FAQ
WAPRO Kaper - Windows, Płace

W kartotece pracowników widzę jedynie pracowników zatrudnionych w tym roku

W większości przeglądarek w programie jest ustawiony domyślnie filtr na aktualny rok, tak aby zapisy z zeszłych lat nie zaciemniały przeglądania danych. Aby wyświetlić pracowników z zeszłych lat należy ikonkę zaznaczoną na poniższym obrazku wycisnąć.

KW05-002-01