Category FAQ
WAPRO Kaper - Windows, Płace

W kartotece pracowników widać jedynie pracowników zatrudnionych w tym roku?

W większości przeglądarek w programie jest ustawiony domyślnie filtr na aktualny rok, tak aby zapisy z zeszłych lat nie zaciemniały przeglądania danych. Aby wyświetlić pracowników z zeszłych lat należy ikonkę zaznaczoną na poniższym obrazku „wycisnąć”.

Powrót do FAQ