Category FAQ
WAPRO Mag, Dokumenty handlowe

Tryb sumowania Brutto na dokumencie handlowym.

Parametr ten można ustawić w opcjach Administrator-> Definicje-> Typy Dokumentów-> Dokumenty Handlowe.
W Typach Dokumentów możemy również zmienić Tryb Sumowanie dla innych dokumentów.