Zapoznaj się z najważniejszymi modyfikacjami wprowadzonymi w programie WAPRO Kaper w sezonie 2023/2024
W związku z przepisami Polskiego Ładu zmienione zostały wzory rocznych deklaracji podatkowych PIT-36 i PIT-36L....
Zapoznaj się z najważniejszymi modyfikacjami wprowadzonymi w programie WAPRO Kaper w sezonie 2022/2023
Jeśli przedsiębiorca jest uprawniony do skorzystania z „Małego ZUS Plus” i chce z niego skorzystać,...
Podstawy ubezpieczeń społecznych dla udziałowców, wypełnia się z kontekstu udziałowca w menu Imię i Nazwisko...
W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi wiele działalności i musi utworzyć jedną zbiorczą deklarację VAT-7 i...
Aby w programie móc rozliczać koszty związane z samochodem, w pierwszej kolejności samochód musi zostać...
Jeśli chcemy wykreślić środek trwały z ewidencji, w oknie środków trwałych podświetlamy wybrany środek trwały,...
  W celu przeprowadzenia modernizacji środka trwałego, w oknie Środki trwałe podświetlamy wybrany środek trwały,...
Przed przystąpieniem w programie do przeprowadzania amortyzacji środków trwałych, należy upewnić się, że na zakładce...