Category FAQ
WAPRO Kaper - Windows, Samochody

Aby w programie móc rozliczać koszty związane z samochodem, w pierwszej kolejności samochód musi zostać dodany do kartoteki firmy o nazwie Samochody. W tym celu, na zakładce Kartoteki wybieramy Samochody. Następnie aby dodać nowy samochód należy kliknąć w Dodaj.

W polach Marka, Model, Numer rejestracyjny, Rok produkcji oraz Zużycie paliwa wprowadzamy dane zgodne ze stanem rzeczywistym. W przypadku samochodu elektrycznego zaznaczamy opcję Elektryczny.

Poniżej wybieramy użytkownika pojazdu.

W sekcji Historia zmian należy wprowadzić dodatkowe informacje na temat samochodu.

Wprowadzanie informacji zaczynamy od wskazania daty obowiązywania informacji o pojeździe. Następnie wybieramy sposób wykorzystania samochodu. W zależności od wybranej opcji, procent podatkowych kosztów eksploatacji oraz procent odliczenia VAT będzie się zmieniać.

W przypadku wyboru osobowy wyłącznie do działalności gospodarczej – naliczenie kosztów eksploatacji będzie wynosić 100% oraz VAT 100%. Naliczenie rat za najem lub leasing oraz ubezpieczenie dla samochodów, dla których wartość nabycia lub wartość ubezpieczenia przekracza 150 000 zł w przypadku samochodu spalinowego / 225 000 zł w przypadku samochodu elektrycznego, w części odpowiadającej wartości samochodu nieprzekraczającej 150 000 zł / 225 000 zł;

osobowy do działalności gospodarczej i innych celów – naliczenie kosztów eksploatacji 75%, VAT 50%. Naliczenie rat za najem lub leasing oraz ubezpieczenie dla samochodów, dla których wartość nabycia lub wartość ubezpieczenia przekracza 150 000 zł w przypadku samochodu spalinowego / 225 000 zł w przypadku samochodu elektrycznego, w części odpowiadającej wartości samochodu nieprzekraczającej 150 000 zł / 225 000 zł;

osobowy prywatny (nie będący środkiem trwałym) – dotyczy samochodu właściciela firmy. Naliczenie kosztów eksploatacji 20%, VAT 50%, naliczenie rat za ubezpieczenie 20%;

inny wyłącznie do działalności gospodarczej – naliczenie kosztów podatkowych eksploatacji samochodu, najmu / leasingu oraz ubezpieczenia 100% oraz VAT 100%;

Poniżej znajduje się możliwość określenia, czy samochód podlega pod najem, dzierżawę lub leasing,
a także, czy koszty uzyskania przychodu w tracie najmu wyliczać zgodnie z zasadami obowiązującymi od 01.01.2019.

W polu Wartość pojazdu w umowie najmu wprowadzamy kwotę wymaganą do naliczania kosztów podatkowych rat leasingowych / rat za najem itp. Dotyczy sytuacji kiedy powyżej zaznaczono opcję, że samochód podlega pod najem, dzierżawę lub leasing;

W polu Wartość pojazdu w umowie ubezpieczenia wprowadzamy kwotę wymaganą do naliczania kosztów podatkowych ubezpieczenia pojazdu;

Dodatkowo na potrzeby deklaracji VAT-26 należy uzupełnić datę nabycia pojazdu, datę poniesienia pierwszego wydatku oraz datę zmiany wykorzystania – w przypadku zmiany sposobu wykorzystania samochodu osobowego.

Gdy mamy już dodany do kartoteki samochód, możemy przejść do zaksięgowania dokumentu kosztu eksploatacji samochodu.

Na zakładce z nazwą firmy wybieramy Księga przychodów i rozchodów, po czym klikamy Dodaj i uzupełniamy formatkę dodawania nowego zapisu do Księgi Przychodów i rozchodów.

W sekcji stawka VAT wprowadzamy wartość całego dokumentu, po czym klikamy w przycisk Zaawansowane.

W nowo otwartym oknie wybieramy samochód którego koszt jest księgowany, wybieramy rejestr VAT do którego dokument ma trafić, a także mamy możliwość wybrania miesiąca odliczenia VAT i rodzaju kosztu.

Następnie klikamy w przycisk OK.

Jeśli teraz przejdziemy na zakładkę Pozycje VAT, możemy zobaczyć iż przy 50% odliczeniu VAT, kwota dokumentu została rozbita na dwie pozycje, każda na 50% wartości faktury. Pierwsza pozycja na połowę kwoty z faktury jest z całkowitym odliczeniem VAT, a druga połowa jest bez odliczenia VAT. Poniżej widnieje również informacja o kwocie dokumentu do podatku PIT i całkowitej kwocie do rozrachunków.

Powrót do FAQ