Category Zmiany prawne

wapro księga podatkowa
zmiany prawne i nowości w sezonie 2022/2023

Zespół WAPRO ERP śledzi przepisy dbając, by oprogramowanie które dostarczamy naszym Klientom było zgodne z aktualnym stanem prawnym i umożliwiało realizację wszystkich wymaganych prawem operacji. Badamy również potrzeby klientów i rozwijamy nasze oprogramowanie, dodając nowe funkcje i integracje.

Zapoznaj się z modyfikacjami wprowadzonymi w programie WAPRO Kaper w sezonie 2022/2023 związanymi ze zmianami w przepisach oraz najistotniejsze zmiany rozwojowe.

Krótkie instrukcje video zaprezentują w jaki sposób wprowadzać informacje lub modyfikować dane programu finansowo-księgowego.

1. PIT-11 zgodny z Polskim Ładem.

W programie Wapro Kaper został wprowadzony nowy wzór deklaracji PIT-11 (w wersji 29) zgodny ze wzorem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. Deklaracja PIT-11 w powyższej wersji ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1.01.2022, a nowy wzór deklaracji obowiązuje od 1.07.2022r.

2. Zmiana połączenia z bazą danych na SQL Native Client

Zmieniliśmy w programie rodzaj połączenia do bazy danych aby praca była jeszcze bardziej płynniejsza i bezpieczniejsza.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia