Category FAQ
WAPRO Kaper - Windows, ZUS

Podstawy ubezpieczeń społecznych dla udziałowców, wypełnia się z kontekstu udziałowca w menu Imię i Nazwisko udziałowca -> Standardowe podstawy ubezpieczenia społecznego

Jeśli w trakcie rozliczania ZUS pojawia się komunikat „Wypełni wartości podstaw ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla udziałowców”

Należy zdefiniować podstawy ZUS dla udziałowców, czyli wejść w kontekst działania udziałowca, a następnie w menu Imię i Nazwisko udziałowca -> Standardowe podstawy ubezpieczenia społecznego

Jest to opcja globalna, czyli jeśli podstawy ZUS (standardowe) dodamy dla jednego udziałowca będą one widziane dla innych udziałowców.

Powrót do FAQ