W konsoli zarządzającej możemy dokonywać analizy wyników przeprowadzonych ankiet, dysponujemy tu kilkoma możliwościami, tj.: oglądanie...
System WAPRO Mobile umożliwia zastosowanie dowolnej liczby jednostek wykorzystanych do opisywania i obliczania miar artykułów....
Najpopularniejszym modelem negocjacji cenowych jest rabatowanie. Zachowanie tego procesu zgodnie z zaplanowanym modelem pozwala na...
Moduł ankiet w systemie WAPRO Mobile umożliwia zbieranie uporządkowanych informacji z rynku przy wykorzystaniu użytkowników...
W pliku konfiguracyjnym usługi synchronizacji o nazwie server.properties znajdującego się w poniższej ścieżce C:\ProgramData\WAPRO\Konfiguracje\WAPRO Mobile\Konfigurator...
W momencie, kiedy nikt nie pracuje na programie WAPRO Mag oraz Wapro Mobile należy przesłać...
WAPRO Mobile Dla najnowszej wersji Androida konfiguracja wygląda następująco, w wersji 9 może się trochę...
Hosting Zmiana hasła za pomocą strony internetowej Wchodzimy na stronę https://start.online.wapro.pl/ i za pomocą ikony...
W celu zrezygnowania z jednego lub kilku stanowisk należy skontaktować się z serwisem poprzez e-mail...
Wypowiedzenie należy przesłać na e-mail serwis.wapro@assecobs.pl. Umowa zostanie rozwiązana zgodnie z regulaminem usługi. Powrót do...