Category FAQ
WAPRO Mobile

W konsoli zarządzającej możemy dokonywać analizy wyników przeprowadzonych ankiet, dysponujemy tu kilkoma możliwościami, tj.: oglądanie czy sortowanie wyników wg. kolumn oraz przegląd statystyk w tabeli lub w strukturze trzewa zgodnie z projektem ankiety. Opcje te dostępne są w głównym menu Ankiety -> Wyniki ankiet.

W lewej części okna mamy do dyspozycji klasyfikacje, które umożliwiają filtrowanie żądanej grupy ankiet. Do dyspozycji mamy następujące kryteria: ankiety, kontrahentów i ich grupy oraz klasyfikacje, województwa i użytkowników.

Kolejna możliwość filtrowania odpowiedzi pojawia się po kliknięciu nagłówka kolumny. Z tej pozycji możemy wybrać do sprawdzenia konkretne pytanie i udzielone na nie odpowiedzi.

W menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy jest dostępna opcja statystyk, którą możemy uzyskać sumę wystąpienia jednakowych odpowiedzi.

Funkcjonalność „Statystyki ankiet” obrazuje procentowy udział każdej możliwej do udzielenia odpowiedzi lub innego wyboru wynikającego z konstrukcji pytania.

Statystyki to szybki sposób na dotarcie do popularnych odpowiedzi za pomocą sortowania wg. kolumny „Wartość procentowa”. Wartości liczbowe dla odpowiedzi z edytowalną wartością podczas odpowiedzi są uśredniane w kolumnie „Średnia wartość”.

Wartości procentowe udzielonych odpowiedzi możemy również obejrzeć na drzewku zgodnie ze zbudowaną definicją w menu „Statystyki ankiety na drzewku”.

Powrót do FAQ