Category FAQ
WAPRO ERP
  • Co to jest Wapro Odczyt?

Linia oprogramowania umożliwiająca, przez 6 lat od momentu zakupu, pasywny dostęp do zgromadzonych w aplikacji danych. Dostęp w linii odczyt umożliwia podgląd, wydruk oraz eksport danych, bez możliwości modyfikacji oraz tworzenia nowych zapisów. Wariant ten zawierać będzie wyłącznie dane, które zostały wprowadzone do programu przed przejściem na wariant Odczyt.

Zmiana posiadanej licencji na wariant Odczyt jest operacją nieodwracalną. Powrót do wariantu w pełni funkcjonalnego jest możliwe wyłącznie poprzez zakup nowe licencji.

Wariant Odczyt umożliwia pracę na wielu stanowiskach (odpowiadającej ilości wykupionych stanowisk)

  • Wapro Odczyt dla programu Wapro JPK

Wariant Odczyt dla programu WAPRO JPK umożliwia podgląd , wydruk oraz eksport widoków do plików np. XLSX.

Niedostępne są: importy, pobieranie źródeł danych, dodanie i scalania  firm, dodawanie użytkowników, modyfikacji dzienników, tworzenie oraz  wysyłanie plików JPK ( w tym tworzenie nowych plików JPK bez wysyłki na serwer Ministerstwa), odbiór UPO oraz pozostałe niewymienione funkcje aplikacji.

  • Wapro Odczyt dla programu Wapro Kaper

Wariant Odczyt dla program Wapro Kaper umożliwia podgląd, wydruk oraz ewentualny eksport do plików np. XLSX.

Niedostępne są : tworzenie nowych zapisów, modyfikacje, dodawanie i korygowanie deklaracji oraz pozostałe niewymienione funkcje aplikacji.

  • Wapro Odczyt na linii Wapro JPK - Wapro Kaper

Posiadanie wariantu Odczyt dla programu Wapro Kaper i jednocześnie posiadanie aktywnego pakietu 365 dla programu Wapro JPK, umożliwia wygenerowanie oraz wysłanie pliku JPK.

Plik JPK zostanie wygenerowany na podstawie danych wprowadzonych do programu Wapro Kaper przed przejściem na wariant Odczyt.

  • Wapro Odczyt dla programu Wapro Gang

Wariant Odczyt dla program Wapro Gang  umożliwia podgląd, wydruk oraz ewentualny eksport do plików np. XLSX oraz tworzenie PIT-11 za poprzednie okresy, bez możliwości wysyłki e-deklaracji.

Nie są dostępne wszystkie pozostałe funkcje w każdym obszarze aplikacji.

  • Wapro Odczyt dla programów Wapro Fakir, Wapro Mag

Wariant Odczyt dla programów Wapro Fakir oraz Wapro Mag umożliwia: podgląd danych, wydruki oraz ewentualne eksporty do plików np. XLXS.

Nie są dostępne wszystkie pozostałe funkcje w każdym obszarze wymienionych aplikacji.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: