Category FAQ
WAPRO Mobile

Najpopularniejszym modelem negocjacji cenowych jest rabatowanie. Zachowanie tego procesu zgodnie z zaplanowanym modelem pozwala na uniknięcie kosztownych błędów.

W przypadku wyboru tej metody, przeważnie wykluczamy modyfikacje zdefiniowanych cen. Dodatkowo, za pomocą parametrów, możemy kreować pożądane warunki handlowe oraz minimalne termin płatności, bez konieczności definiowania mało elastycznych zasad dla każdego kontrahenta.

 

Modyfikację rabatów aktywujemy parametrem nr. 20 Możliwość ręcznej zmiany rabatu na dokumencie.

Następnie ustawiamy maksymalny rabat, który może być modyfikowany powyżej domyślnego rabatu kontrahenta. Dzięki tej zasadzie reguła jest elastyczna, a polityka rabatowa dopasowana do wypracowanych relacji.

Dostępne parametry:

  • Maksymalny rabat jest aktywny na pozycji dokumentu – parametr 51
  • Maksymalny rabat działa w nagłówku dokumentu – parametr 52

Rabat może być zwiększany o wprowadzoną wartość osobno w każdym z parametrów.

Wartość zero blokuje możliwość zwiększania rabatu zachowując wyłącznie domyślną wartość rabatu kontrahenta.

W przypadku przekroczenia wartości ustalonego rabatu na urządzeniu mobilnym program ustawi wielkość maksymalną i nie pozwoli na dalsze jego zwiększenie.

Parametry mogą być ustawione indywidualnie zarówno dla wybranej grupy jak i pojedynczo dla poszczególnych użytkowników. Dzięki temu zakres rabatowania możemy dopasować zgodnie
z doświadczeniem handlowców.

 

Zwiększenie obrotu z klientami jest często głównym celem handlowców pracujących przeważnie w modelu premiowania uzyskanego obrotu, pozwalającym również na wypracowanie większych zysków. Poszukiwanie dodatkowych argumentów do zbycia większej partii towaru, jest właściwym zachowaniem tylko w przypadku utrzymania norm ustalonych w organizacji.

W tej roli doskonale sprawdza się system mobilny, który daje możliwość negocjacji warunków płatności, wyłącznie na mniej korzystne od ustalonych. Uczy to handlowca wyjścia od możliwie niskiego progu, natomiast umożliwia zastosowanie rabatu przy zwiększeniu płynności i minimalizacji ryzyka, przykładowo zmniejszeniu płatności przelewowej na gotówkę.

Dostępne parametry:

  • Kontrola rodzaju oraz maksymalnej ilość dni płatności, zgodne z wartością płatności domyślnej dla kontrahenta – parametr nr. 47

Powiązane parametry blokad:

  • Możliwość wystawienia zamówienia od klientów z blokadami finansowymi – parametr nr.16

 

Powrót do FAQ