Jeśli chcemy wykreślić środek trwały z ewidencji, w oknie środków trwałych podświetlamy wybrany środek trwały,...
  W celu przeprowadzenia modernizacji środka trwałego, w oknie Środki trwałe podświetlamy wybrany środek trwały,...
Przed przystąpieniem w programie do przeprowadzania amortyzacji środków trwałych, należy upewnić się, że na zakładce...
Od 1 lipca 2021 roku zmieniły się zasady rozliczania transakcji VAT e-Commerce, w związku z...
Rejestrowanie transakcji walutowych odbywa się podobnie do procesu rejestracji transakcji wyrażonych w PLN. Jedyna różnica polega na...
Spis kalendarzy wprowadzonych do programu [grafiki wzorcowe] znajduje się pod opcją „Kalendarze” w zakładce „Konfiguracja”...
W celu wypełnienia na deklaracji VAT-7 pola: Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych, Korekta...
Wdrożenie i wprowadzenie danych do kartotek Rachunek bankowy firmy oraz Mikrorachunek wprowadzamy na zakładce „Kartoteki”,...
Rozwiązania problemów Proszę wykonać kompilację całości systemu. Aby wykonać kompilację całości systemu, do programu WAPRO...
WAPRO ERP Jedną z pierwszych czynności jakie należy wykonać aby rozpocząć pracę z oprogramowaniem WAPRO...