Category FAQ
WAPRO Mobile Mag

Remanent może być wykonany w 2 trybach:

  1. Remanent całkowity– oznacza to wprowadzenie magazyn w tryb remanentu czyli zablokowania na wybranym magazynie obrotu magazynowo-handlowego, czyli braku możliwości zakupu-sprzedaży towarów i usług
  2. Remanent cząstkowy– oznacza możliwość ujęcia w remanencie tylko wybranych towarów z możliwością sprzedaży pozycji asortymentowych, których nie dodano do dokumentu remanentu.

Więcej informacji na temat remanentów cząstkowych:

II – REMANENT CZĄSTKOWY

Prowadzenie remanentu cząstkowo nie różni się niczym od remanentu całkowitego za wyjątkiem operacji oznaczenia magazynu jako magazyn z możliwością prowadzenia remanentu cząstkowego, w tym celu należy wybrać z menu Magazyn &rarr Magazyny/Wybór magazynu &rarr Popraw &rarr Zakładka Remanent należy zaznaczyć opcję Zezwalaj na remanent cząstkowy. Po oznaczeniu w ten sposób magazynu będzie możliwość prowadzenia obrotu magazynowego dla pozycji, które nie zostały wprowadzone na dokument.

Uwaga! Przed ostatecznym zatwierdzeniem remanentu warto wykonać archiwum programu tak aby w przypadku pomyłki można było poprawić dokument i ponownie go zatwierdzić. Dokumenty typu remanent i bilans otwarcia nie podlegają edycji po zatwierdzeniu.

 

Powrót do FAQ