Hosting Eksportowanie plików do PDF, e-mail. Podczas pracy z programem, użytkownik może chcieć eksportować dane...
Hosting Gdzie zgłosić problem z dostępem do usługi WAPRO Online? Dział Help Desk pracuje w...
Hosting Podłączenie drukarki fiskalnej. Podczas pracy z usługą WAPRO Online można uruchomić program WAPRO ZDF...
Hosting Obsługa drukarki w usłudze hostingowej WAPRO Online. W celu prawidłowej współpracy drukarek Klienta z...
Hosting Wykonywanie archiwizacji danych. W ramach Usługi Usługodawca zapewnia wykonywanie kopii bezpieczeństwa (backup’ów) danych zgromadzonych...
Hosting Sposób łączenia się do usługi WAPR Online dla systemów Windows XP, Windows Vista. Logowanie...
Hosting Wgranie certyfikatu dla podpisu elektronicznego. Do wgrania certyfikatu potrzebny jest nowy plik RDP, który...
Hosting Sposób łączenia się do usługi WAPRO Online dla systemów Windows 7, Windows 8, Windows...
Hosting Blokada konta Wielokrotne wpisanie błędnego hasła, spowoduje zablokowanie konta. Konto zostanie automatycznie odblokowane po...