Category FAQ
Hosting

Gdzie zgłosić problem z dostępem do usługi WAPRO Online?

Dział Help Desk pracuje w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku.
Jeżeli następuje awaria systemu w postaci niedostępności do usługi można zgłosić to w internetowym systemie zgłoszeń iHD.
Instrukcja zgłaszania takiej awarii poniżej:
1. Po zalogowaniu się do iHD przez stronę
www.wapro.pl/IHD
Dodajemy nowe zgłoszenie:

HS01-007-01

2. Wybieramy system

HS01-007-02

3. Wybieramy niedostępność usługi.

HS01-007-03

Natomiast wszystkie inne problemy związane z obsługą usługi i programu są obsługiwane zgodnie z zaakceptowanym przez Państwa regulaminem usługi.