Najważniejsze zmiany w wersji 7.50.0 3 listopada 2009 pojawiła się w sprzedaży nowa wersja programu...
W dniu 09 listopada 2009 otrzymaliśmy informację z Agencji Rynku Rolnego o konieczności dokonania zmian...
Wskazówki dla użytkowników programu jak wykorzystać generator zamówień do zarządzania magazynem w firmie prowadzącej ożywioną...
Niniejszy artykuł rozpoczyna serię kilku publikacji pod wspólnym tytułem „Odkrywamy tajemnice klawisza ‘Operacje’”. W kolejnych...
Wyjaśniamy problemy związane z błędnymi podsumowaniami kwot podatku w wystawianych przez program WAPRO Mag fakturach...
Wskazówki dla użytkowników, którzy mają problemy z zarejestrowaniem faktury korygującej ilość, która jest wystawiona do...
Wyjaśniamy problemem związany ze sposobem naliczania kwoty podatku VAT wyrażonej w złotych polskich na fakturach...
Kolejnym tematem, który chcemy poruszyć jest często zgłaszany przez użytkowników programu WAPRO Mag problem rozbieżności...
Zakończone zostało przygotowanie nowego wydania programu - WAPRO Mag wersja 7.60.2 wydanie 2, które jest...
W poprzedniej części artykułu zostały wyjaśnione podstawy konfiguracji cen i cenników w programie WAPRO Mag....