Category Menedżer Radzi

Omówienie sposobu zaokrąglania kwot przyjmowanych do obliczeń przy naliczaniu wpłat na fundusze promocji artykułów rolno-spożywczych.

Temat sposobu naliczania wpłat na fundusze promocji artykułów rolno-spożywczych nasila się. Napływają do nas wzajemnie wykluczające się informacje o różnych interpretacjach przepisów ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych związane ze sposobem naliczania potraceń na wpłaty do funduszy na fakturach VAT RR.
Problem dotyczy sposobu zaokrąglania kwot przyjmowanych do obliczeń. Zwracamy uwagę, że istnieje kilka algorytmów obliczenia ww. potrąceń na tej samej fakturze, które będą różnić się diametralnie wynikiem.

  • 1 Można obliczać dokładnie wartość potrącenia przyjmując zaokrąglanie do jednego grosza;
  • 2 Można liczyć dokładnie wartości potraceń każdej pozycji faktury, podsumować kwoty potraceń przypadające na poszczególne fundusze i wynik potraceń zaokrąglić do pełnych złotych;
  • 3 Można liczyć dokładnie wartości potraceń każdej pozycji faktury a wynik obliczenia każdej pozycji zaokrąglić do pełnych złotych;
  • 4 Można do obliczeń kwoty potrącenia przyjmować zaokrągloną podstawę każdej pozycji faktury, obliczyć potrącenie i znowu je zaokrąglić;
  • 5 Można do obliczeń podsumować wartości netto towarów związanych z jednym funduszem, zaokrąglić sumę do pełnych złotych, naliczyć potrącenie i zaokrąglić je znowu do pełnych złotych;

Poniżej dwa przykłady:

1. Obliczenie bez zaokrąglania pozycji, zaokrąglona tylko podsumowana wpłata na fundusz

TowarWartość nettoStawkaPotrącenie
Towar 1 (fund. 1)490,000,10%0,49
Towar 2 (fund. 1)490,000,10%0,49
Towar 3 (fund. 1)490,000,10%0,49
Towar 4 (fund. 1)490,000,10%0,49
Towar 5 (fund. 1)490,000,10%0,49
Towar 6 (fund. 1)490,000,10%0,49
Towar 1 (fund. 2)490,000,10%0,49
Towar 2 (fund. 2)490,000,10%0,49
Suma potrąceń na Fundusz 12,94
Suma potrąceń na Fundusz 20,98
Zaokrąglona suma potrąceń na Fundusz 13,00
Zaokrąglona suma potrąceń na Fundusz 21,00

2. Każda naliczona wpłata dla pozycji faktury jest zaokrąglona.

TowarWartość nettoStawkaPotrąceniePotrącenie zaokrąglone do pełnych złotych
Towar 1 (fund. 1)490,000,10%0,490,00
Towar 2 (fund. 1)490,000,10%0,490,00
Towar 3 (fund. 1)490,000,10%0,490,00
Towar 4 (fund. 1)490,000,10%0,490,00
Towar 5 (fund. 1)490,000,10%0,490,00
Towar 6 (fund. 1)490,000,10%0,490,00
Towar 1 (fund. 2)490,000,10%0,490,00
Towar 2 (fund. 2)490,000,10%0,490,00
Suma potrąceń na Fundusz 10,00
Suma potrąceń na Fundusz 20,00

Ze względu na brak jasnych wytycznych co do sposobu naliczania potraceń na fakturach nie jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa poprawnie liczącego algorytmu.

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa poprawkę do programu:

http://wapro24.pl/plikownia/WF-Mag/Windows/7.40.6 - wydanie 2/ fakturyRR_zaokraglenia.zip

Jeżeli interpretacja, którą Państwo posiadacie jest niezgodna z przyjętym przez nas algorytmem obliczeń lub nie zgadzacie się z innych przyczyn z nim to możecie pobrać ten plik i zainstalować w swoich programach. Podczas instalacji będziecie Państwo mogli wybrać dowolny sposób naliczania potrąceń na wpłaty do funduszów promocji artykułów rolno-spożywczych.

Podkreślam, że robicie to na własną odpowiedzialność.

Autor:

avatarPiotr Jeżewski

SZEF DZIAŁU PRODUKCJI SYSTEMÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH WAPRO ERP


Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: