Category Menedżer Radzi

W dniu 09 listopada 2009 otrzymaliśmy informację z Agencji Rynku Rolnego o konieczności dokonania zmian w algorytmach naliczania wpłat na fundusze promocji artykułów rolno-spożywczych w programie.

W dniu 09 listopada 2009 otrzymaliśmy informację z Agencji Rynku Rolnego o konieczności dokonania zmian w algorytmach naliczania wpłat na fundusze promocji artykułów rolno-spożywczych w programie. Zmiany uwzględnione zostaną w aktualnej wersji programu tj. 7.50.0.

Użytkownicy WAPRO Mag, którzy już posiadają ww. wersję znajdą odpowiednią poprawkę do swojej wersji programu na naszym serwerze. Zainstalowanie jej w bazie programu zmieni ten algorytm obliczeń.

W pierwszej połowie grudnia 2009 planujemy wydanie kolejnej wersji programu – 7.50.2, w której ww. algorytm będzie już poprawiony.

W tej wersji planujemy również dołączyć mechanizm naliczania potrąceń na wpłaty do funduszy promocji artykułów rolno-spożywczych oraz drukowanie stosownych oświadczeń do pozostałych dokumentów potrzebnych w obrocie produktami rolno spożywczymi wymienionymi w ustawie o promocji artykułów rolno-spożywczych (Dz.Ust.97 Poz. 799 z 2009 roku).

Autor:

avatarPiotr Jeżewski

SZEF DZIAŁU PRODUKCJI SYSTEMÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH WAPRO ERP


Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: